کلیدواژه‌ها = باروری
مالکیت مسکن و ترجیح زمان گذار به والدینی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/jpai.2023.2004486.1291

فاطمه ترابی؛ کاظم سراونی


تاخیر در تولد فرزند دوم: تحلیل دوره ماندگاری در وضعیت تک‌فرزندی در شهر خرم‌آباد

دوره 17، شماره 34، اسفند 1401، صفحه 73-111

10.22034/jpai.2023.1983029.1258

مریم علیمرادیان؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ ملیحه علی مندگاری؛ عباس عسکری ندوشن


بی‌فرزندی در ایران: یافته‌ها و راهکارها

دوره 16، شماره 32، مهر 1400، صفحه 177-203

10.22034/jpai.2022.535805.1192

یعقوب فروتن؛ حمیدرضا بیژنی


سرمایه فرهنگی و باروری: مطالعه‌ای در میان زنان ازدواج‌کرده 49-15 ساله شهر رشت

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 159-191

10.22034/jpai.2022.547323.1216

طوبی براتی؛ محمد امین کنعانی؛ حمید عبادالهی چنذانق


امنیت اقتصادی- اجتماعی و قصد باروری در شهر تهران

دوره 15، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 211-238

10.22034/jpai.2020.243924

محمدجلال عباسی شوازی؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ میمنت حسینی چاووشی


رویکرد اجتماعی به الگوهای ازدواج در ایران

دوره 13، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 9-36

یعقوب فروتن


تعیین‌کننده‌های بُعد خانوار در شهرستان‌های ایران در سال 1390

دوره 13، شماره 25، تیر 1397، صفحه 107-132

فاطمه ترابی؛ محمد میرزایی؛ محمد حدادی


بررسی تحولات جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 7-41

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ عادل آذر؛ محمدجلال عباسی شوازی


تحلیل تفاوت‌های باروری زنان مهاجر عراقی با همتایان ایرانی

دوره 11، شماره 21، تیر 1395، صفحه 119-148

رسول صادقی؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ پونه شهریاری


تعیین‌کننده‌های بلافصل نیات باروری در شهر تهران

دوره 10، شماره 20، مهر 1394، صفحه 164-186

امیر عرفانی؛ جواد شجاعی


تأثیر مشخصه‌های جمعیّتی و اقتصادی-اجتماعی خانوار بر میزان باروری زنان در ایران

دوره 10، شماره 20، مهر 1394، صفحه 188-211

یونس گلی؛ سراج الدین محمودیانی؛ سهراب دل انگیزان


زمان وقوع تولد اولین فرزند و تعیین‌کننده‌های آن در استان سمنان با استفاده از مدل پارامتری بقا

دوره 10، شماره 19، خرداد 1394، صفحه 63-87

مهسا سعادتی؛ آرزو باقری؛ حجیه بی‌بی رازقی‌نصرآباد


اثر زمان‌بندی موالید و سطح تعدیل‌شده باروری در ایران

دوره 10، شماره 19، خرداد 1394، صفحه 143-163

محمدرضا برومندزاده؛ علی یار احمدی


بررسی تعارض کار-خانواده و رابطه آن با رفتار باروری ( مطالعه ای در بین زنان شاغل در اداره آموزش و پرورش شهر یزد)

دوره 10، شماره 19، خرداد 1394، صفحه 165-193

حجیه بی بی رازقی نصر آباد؛ ملیحه علی مندگاری؛ علی محمدی پور ندوشن


تحلیل کیفی کُنش فرزندآوری زوج‌های عرب شهر اهواز

دوره 9، شماره 17، تیر 1393، صفحه 141-169

حاتم حسینی؛ سلیمان پاک سرشت؛ مهدی رضائی؛ مریم مهرگانفر


الگوها و تعیین‌کننده‌های ترجیح جنسیتی در شهرستان نکا، استان مازندران

دوره 9، شماره 17، تیر 1393، صفحه 171-197

یعقوب فروتن؛ سیدمحسن سعیدی مدنی؛ عباس عسکری ندوشن؛ ربابه اشکاران