داوران

نویسندگان مقالات و اعضای تحریریه نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران مدیون و قدردان داوران علمی نامبرده در جدول زیر هستند که نظرات تخصصی و پیشنهادات ارزشمند آنها به ارتقاء کیفی مقالات و غنای هرچه بیشتر نشریه کمک نموده است. این همکاری و همراهی سازنده نه تنها به فرآیند ارزیابی و انتشار مقالات مدد رسانیده است، بلکه در رشد و بالندگی مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی نیز سهم ارزشمند و شایسته ای ایفا نموده است.

 

>> فهرست اسامی داوران نشریه در سال 1401 (دوره 17، شماره های 33 و 34)
>> فهرست اسامی داوران نشریه در سال 1400 (دوره 16، شماره های 31 و 32)
>> فهرست اسامی داوران نشریه در سال 1399 (دوره 15، شماره های 29 و 30)
>> فهرست اسامی داوران نشریه در سال 1398 (دوره 14، شماره های 27 و 28)

 

فهرست اسامی داوران نشریه از آغاز انتشار

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

لینک اشتراک در پایگاه بین المللی Publons

دکتر توکل آقایاری هیر

دانشگاه تبریز

https://publons.com/researcher/3312265

دکتر محسن ابراهیم پور

مرکز پژوهش ها، وزارت جهاد کشاورزی

 

دکتر علی یار احمدی

دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1821734

دکتر وکیل احمدی

دانشگاه رازی، کرمانشاه

 

دکتر خدیجه اسدی سروستانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

https://publons.com/researcher/1363641

دکتر مهدی اعتمادی فر

دانشگاه تهران

 

دکتر حسین افراسیابی

دانشگاه یزد

 

دکتر سیدعلیرضا افشانی

دانشگاه یزد

https://publons.com/researcher/4024382

دکتر حسین ایمانی جاجرمی

دانشگاه تهران

 

دکتر میلاد بگی

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

 

دکتر فریبا بنی هاشمی

 مرکز آمار ایران

 

دکتر مهری بهار

دانشگاه تهران

 

دکتر لطیف پرتوی

دانشگاه پیام نور مهاباد

 

دکتر شیوا پروایی

 

 

دکتر ابوالقاسم پوررضا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دکتر فاطمه ترابی

دانشگاه تهران

 

دکتر محمد ترکاشوند

دانشگاه یزد

 

دکتر محمدرضا تقی‌زاده یزدی

دانشگاه تهران

 

دکتر غلام رضا حسنی درمیان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر حاتم حسینی

دانشگاه بوعلی سینا، و دانشگاه نیپسینگ کانادا

https://publons.com/researcher/2936114

دکتر میمنت حسینی چاوشی

 دانشگاه ملی استرالیا

 

دکتر حصاری، علی

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 

دکتر علی اکبر حق‌دوست

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

https://www.webofscience.com/wos/author/rid/C-2823-2009

دکتر سعید خانی

دانشگاه کردستان

 

دکتر اردشیر خسروی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی

 مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

https://publons.com/researcher/1370227

دکتر احمد دراهکی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

دکتر اعظم راودراد

دانشگاه تهران

 

دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد

 مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

https://publons.com/researcher/1702157

دکتر حمیدرضا ربیعی

دانشگاه دوبلین، ایرلند

https://publons.com/researcher/3715979

دکتر ولی اله رستمعلی زاده

 مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

 

دکتر مرجان رشوند

دانشگاه علامه طباطبایی

 

دکتر مهدی رضائی

دانشگاه پیام نور بوکان

 

دکتر مهرانگیز رضایی

دانشگاه یزد

 

دکتر راحله زارع مهرجردی

 دانشگاه پیام نور

 

دکتر نسیبه زنجری

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

https://publons.com/researcher/2141318

دکتر جلال الدین رفیع فر

دانشگاه تهران

 

دکتر حبیب اله زنجانی

دانشگاه تهران

 

دکتر محمد ساسانی پور

 مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

 

دکتر مهسا سعادتی

مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

 

دکتر حسن سرایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

دکتر علی اصغر سعیدی

دانشگاه تهران

 

دکتر مسلم سواری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

دکتر منصور شریفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 

دکتر سعیده شهبازین

مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

 

دکتر مهری شمس قهفرخی

دانشگاه اصفهان

 

دکتر سعیده شهبازین

موسسه تحقیقات جمعیت کشور

 

دکتر محمد شیری

 پژوهشکده آمار

 

دکتر رسول صادقی

دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4891149

دکتر فریبا صدیقی

 دانشگاه یزد

 

دکتر بهرام صلواتی

 رصدخانه مهاجرت ایران

 

دکتر حسین ضرغامی

دانشگاه تهران

 

دکتر محمدجلال عباسی شوازی

دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1626272

دکتر عادل عبدالهی

 مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

https://publons.com/researcher/4926426

دکتر امیر عرفانی

دانشگاه نیپیسینگ (Nipissing) کانادا

https://publons.com/researcher/3419765

دکتر عباس عسکری ندوشن

دانشگاه یزد

https://publons.com/researcher/1925414

دکتر پویا علاالدینی

دانشگاه تهران

 

دکتر محمدصادق علی پور

پژوهشکده آمار

 

دکتر ملیحه علی مندگاری

دانشگاه یزد

https://publons.com/researcher/4958313

دکتر موسی عنبری

دانشگاه تهران

 

دکتر حسن عینی زیناب

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/1423371

دکتر ایوب فرامرزی

 پژوهشکده آمار ایران

 

دکتر غلامعلی فرجادی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

دانشگاه تهران

 

دکتر یعقوب فروتن

دانشگاه مازندران

 

دکتر علی قاسمی اردهایی

دانشگاه پیام نور تهران

 

دکتر محمود قاضی طباطبایی

دانشگاه تهران

 

دکتر شفیعه قدرتی

دانشگاه حکیم سبزواری

 

دکتر زهرا قربانی

دانشگاه اراک

 

دکتر راحله کاردوانی

پژوهشکده مهرستان- مطالعات حکمرانی

 

دکتر شهلا کاظمی پور

دانشگاه تهران

 

دکتر سیده زهرا کلانتری بنادکی

 مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

 

دکتر زینب کاوه فیروز

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر احمد کتابی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

دکتر جعفر کردزنگنه

دانشگاه پیام نور تهران

 

دکتر محمدامین کنعانی

 دانشگاه گیلان

 

دکتر مجید کوششی

دانشگاه تهران

 

دکتر حسین محمودیان

دانشگاه تهران

 

دکتر سراج الدین محمودیانی

دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/4797611

دکتر فاطمه مدیری

 مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

https://publons.com/researcher/1708927

دکتر محمود مشفق

دانشگاه علامه طباطبایی

 

دکتر فرخ مصطفوی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 

دکتر نادر مطیع حق شناس

 مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

https://publons.com/researcher/4926486

دکتر وحید مهربانی

دانشگاه تهران

 

دکتر امیرهوشنگ مهریار

دانشگاه شیراز

 

دکتر میثم موسایی

دانشگاه تهران

 

دکتر محمد میرزایی

دانشگاه تهران

 

دکتر محمد حسین نجاتیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

 

دکتر رضا نوبخت

 دانشگاه پیام نور تهران

 

دکتر لیلی نیاکان

پژوهشکده بیمه

 

دکتر زینب هاشمی‌خواه

 دانشگاه یزد

 

دکتر محمد وصال

دانشگاه صنعتی شریف

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1493417