درباره نشریه

عنوان نشریه: نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

نوع نشریه: دو فصلنامه علمی

 صاحب امتیاز: انجمن جمعیت شناسی ایران

 شاپا الکترونیکی: 3742-2008

 مدیر مسئول: دکتر محمد میرزائی

 پست الکترونیک: pai@ut.ac.ir

 نشریه علمی  نامه انجمن جمعیت شناسی ایران  با صاحب امتیازی انجمن جمعیت شناسی ایران به صورت دو فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می‌شود. این نشریه دارای مجوز علمی - پژوهشی به شماره 18636 از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ا و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور و پایگاه تخصصی مجلات نور،‌ گوگل اسکالر، پرتال جامع علوم انسانی، سیویلیکا نمایه می‌شود.