اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 208
تعداد عدم پذیرش 75
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 19

مقالات منتشر شده (از سال 1378)
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 185
تعداد مشاهده مقاله 107941
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 93105
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 67 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 183 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 108 روز
درصد پذیرش 44 %