اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 184
تعداد عدم پذیرش 65
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 18

مقالات منتشر شده (از سال 1378)
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 171
تعداد مشاهده مقاله 96308
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 86226
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 74 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 190 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 115 روز
درصد پذیرش 42 %