تحلیل تفاوت‌های باروری زنان مهاجر عراقی با همتایان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران و محقق مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور

2 استاد گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

مهاجرت یکی از فرایندهای مهم جمعیت­شناختی است که با تغییرات گسترده در سطح فردی و اجتماعی همراه است. موضوع باروری مهاجران با توجه به حجم گسترده مهاجرت­های بین‏المللی و نقش روزافزون این مهاجرت­ها در شکل­گیری پویایی­های جمعیتی، مورد توجه جمعیت­شناسان قرار گرفته است. در این زمینه، مقاله پیش­رو با استفاده از تحلیل ثانویه داده­های خرد سرشماری­های 1385 و1390 به تحلیل تفاوت­های باروری زنان مهاجر عراقی در مقایسه با همتایان ایرانی می­پردازد. نتایج پژوهش نشان داد تغییراتی در باروری مهاجران عراقی در ایران رخ داده و  مسیر این تغییرات در طول زمان و در بستر گذار نسلی به سوی همانندی و همگرایی بیشتر با گذار باروری ایران بوده است. البته، هنوز زنان مهاجر عراقی سطح باروری بالاتری در مقایسه با ایرانی­ها دارند، هرچند آن‌ها باروری پایین­تری نسبت به همتایان خود در کشور عراق دارند. تفاوت­های باروری زنان عراقی با همتایان ایرانی بعد از تعدیل اثر مشخصه­های اقتصادی- اجتماعی، حدود 50 درصد کاهش یافت. بنابراین، بخشی از تفاوت­های بومی- مهاجر باروری به موقعیت و جایگاه اقتصادی-اجتماعی متمایز آن­ها برمی­گردد. تفاوت­های باقیمانده ممکن است ناشی از تاریخ، آداب و رسوم و ارزش­های اجتماعی-فرهنگی متفاوت ایرانی­ها و عراقی­ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fertility Differentials of Iraqi Immigrant Women with Iranian Counterparts

نویسندگان [English]

  • Rasoul Sadeghi 1
  • Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi 2
  • Pooneh Shahriari 3
1 Associate Professor, Department of Demography, University of Tehran
2 Professor, Department of Demography, University of Tehran
3 Ph.D. Candidate in Demography, University of Tehran
چکیده [English]

Migration is one of the important demographic processes that accompanied with significant changes in individual and social levels. Due to large-scale of international migration and increasing role of migration in shaping the population dynamics, the integration of immigrants and its economic, social, cultural, political and demographic consequences has been considered by policy makers and academies. Using secondary analysis of micro- census data 2006 and 2011, the aim of this study is to explore fertility differentials of Iraqi immigrant women compared with their Iranian counterparts.
The results indicated changes in Iraqi immigrant's fertility in Iran. Although, Iraqi immigrant’s women still have a higher fertility levels compared with the Iranian women, they have a lower fertility levels than their counterparts in Iraq. The path of these changes is toward more similarity and convergence with the destination society. The fertility differentials with controlling for socio-economic characteristics have 50 percent reduced. Thus, part of the fertility differentials of Iraqi immigrant women compared with their Iranian counterparts returns to different socio-economic status of them and another part of this differentials may returns to distinct history, customs and socio-cultural values of both countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • Fertility
  • Socio-economic characteristics
  • Nationality
  • Iraqi immigrants
  • Native population
-      پورنجف، حیران (1379). "بررسی سازگاری فرهنگی مهاجرین زن عراقی در شهرستان ایلام در سال 1376"، مجله دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام، شماره 8 (28)، صص 22-18.
-      حقیقتیان، منصور و حیران پورنجف (1385). "عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر سازگاری زنان معاود در ایلام"، مطالعات زنان، سال چهارم، شماره 3، صص 82-63.
-      زارع شاه آبادی، علی­رضا (1382). "نقش مهاجرین عراقی ساکن شهر یزد در آسیب­های اجتماعی این شهر"، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 2، صص72-57.
-      ساروخانی، باقر (1350). " گزارش ایرانیان بازگشته از عراق (بررسی کلی)"، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران.
-      سرایی، حسن(1385). "تداوم و تغییر خانواده در جریان گذار جمعیتی ایران"، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره 2، صص60-37.
-      صادقی، رسول (1390). "سازگاری اجتماعی- جمعیتی نسل دوم مهاجران افغانستانی در ایران"، پایان نامه دکتری جمعیت شناسی، دانشگاه تهران.
-      صادقی، رسول، 1395، عوامل اقتصادی‏ـ اجتماعی مؤثر بر طلاق جوانان در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 32 (تابستان)، صص 205-189.
-      عباسی­شوازی، محمد جلال و حاتم حسینی (1386). "قومیت و باروری: آزمون فرضیه‌های رقیب برای تبیین تفاوت‌های قومی باروری در شهرستان ارومیه"، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال دوم، شماره 4،صص 41-5.
-      عباسی­شوازی، محمد جلال و رسول صادقی (1386). "قومیت و باروری: تجزیه وتحلیل رفتار باروری گروه­های قومی در ایران"، نامه علوم اجتماعی، شماره 29،صص63-29.
-      عباسی­شوازی، محمد جلال و رسول صادقی (1389). "تفاوت­های بومی- مهاجر ازدواج در ایران: مطالعه تطبیقی رفتار ازدواج مهاجران افغان و ایرانی"، نامه انجمن جمعیت شناسی، شماره8، صص 37-7.
-      عباسی­شوازی، محمدجلال و میمنت حسینی­چاووشی (1392). "گزارش تحولات باروری در ایران در چهار دهه اخیرکاربرد و ارزیابی روش فرزندان خود در برآورد باروری با استفاده از داده های سرشماری 1365 تا 139"، پژوهشکده آمار.
-      محمودیان، حسین (1386). "مهاجرت افغان­ها به ایران: تغییر در ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی و انطباق با جامعه مقصد"، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره 4، صص 69-42.
-      Abbasi-Shavazi, M.J. and P. McDonald (2000)."Fertility and Multiculturalism: Immigrants Fertility in Australia 1977-1991", International Migration Review 34(1): 215-242.
-      Abbasi-Shavazi, M. J. and P. McDonald (2007). "Family Change in Iran: Religion, Revolution, and the State", Pp. 177-198 in R. Jayakody, A. Thornton, and W. Axinn (eds.), International Family Change: Ideational Perspectives, New York: Taylor & Francis Group, LLC.
-      Abbasi-Shavazi, M.J., P. McDonald, and M. Hosseini-Chavoshi (2009). The Fertility Transition in Iran, Springer Press.
-      Abbasi-Shavazi, M.J. , G.  Hugo, R. Sadeghi, and H. Mahmoudian (2015). "Immigrant-native Fertility Differentials: The Afghans in Iran", Asian and Pacific MigrationJournal 24(3): 273–297.
-      Abbasi-Shavazi, M.J., H. Mahmoudian, G. Farjadi, D. Glazebrook, and R. Sadeghi, (2008). The state of international migrants and refugees in the Islamic Republic of Iran, 2006, Tehran: United Nations Population Fund (UNFPA) & United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
-      Adserà, A., A. Ferrer, (2014). "Immigrants and Demography: Marriage, Divorce, and Fertility", IZA Discussion Paper No. 7982.
-      Adsera, A. and A. Ferrer  (2011). "Age at Migration, Language and Fertility Patterns among Migrants to Canada", Discussion Paper No. 5552.
-      Aghajanian A. and V. Thompson (2013). "Recent Divorce Trend in Iran", Journal of Divorce and Remarriage, 54(2): 112-125.
-      Alba, R., and V. Nee. (2003). Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration, Cambridge: Harvard University Press.
-      Andersson, G. (2004). "Childbearing after migration: fertility patterns of foreign-born   women in Sweden", International Migration Review, 38: 747-774.
-      Aparicio, P. R. (2007). "The Integration of the Second and 1.5 Generations of Moroccan, Dominican and Peruvian Origin in Madrid and Barcelona", Journal of Ethnic and Migration Studies 33(7):1169-1193.
-      Baily, S. L., (1980). "Marriage Patterns and Immigrant Assimilation in Buenos Aires, 1882-1923", The Hispanic American Historical Review, 60(1): 32-48.
-      Bean, F. D., R. M. Cullen, E. H. Stephen, and G. Swicegood, (1984). "Generational Differences in Fertility among Mexican Americans: Implications for Assessing the Effects of Immigration", Social Science Quarterly 65: 573-582.
-      Blau, I. and D. Duncan (1967). The American Occupational Structure, New York: Wiley.
-      Chatelard, G. (2009). Migration from Iraq between the Gulf and the Iraq Wars(1990-2003): Historical and socio-spatial dimensions, accessible online in: http://hal.archives- ouvertes.fr.
-      Coleman, D. (1994). "Trends in Fertility and Intermarriage among Immigrant Populations in Western Europe as Measures of Integration", Journal of Biosocial Sciences 26(1):107-136.
-      Fayyad, N. H, (2012). Fertility in Iraq: Trends, Evolution and Influential Factors, Research Paper, Arabic center for Research and Policy Study.
-      Fokkema, T. and H. De Haas, (2011). "Pre- and Post-migration Determinants of Socio-Cultural Integration of African Immigrants in Italy and Spain", International Migration 53: 3-26. doi:10.1111/j.1468-2435.2011.00687.x.
-      Ford, K. (1990). "Duration of Residence in the United States and the Fertility of U.S. Immigrants", International Migration Review, 24(1): 34-68.
-      Gans, H. (2007). "Acculturation, Assimilation and Mobility", Journal of Ethnic and Racial Studies 30(1):152–164.
-      Glazer, N. and D. I. Moynihan (1970), Beyond the Melting Pot: The Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians, and Irish of New York City. 2nd ed. Cambridge, MIT Press
-      Goldscheider, C. and P. R. Uhlenberg. (1969). "Minority Group Status and Fertility", American Journal of Sociology 74: 361-372.
-      Gordon, M.(1964). Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins, New York: Oxford University Press.
-      Heckmann, F. (2005). Integration and Integration Policies: IMISCOE Network, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-192953.
-      Hill, L. and H.P. Johnson. (2004). "Fertility changes among immigrants", Social Science Quarterly, 85: 811-826.
-      Kahn, J. R. (1994). "Immigrant and Native Fertility during the 1980s: Adaptation and Expectations for the Future", International Migration Review 28(3): 501–519.
-      Kalmijn, M., (1998). "Intermarriage and Homogamy: Causes, Patterns, and Trends", Annual Review of Sociology, 24: 395-421.
-      Mahmoudian, H. and G. Carmichael, (1998). "An Analysis of Muslim Fertility in Australia Using the Own- Children Method", Journal of Muslim Minority Affairs 18(2): 251-69.
-      Massey, D. (1981). "Dimensions of the New Immigration to the United States and the Prospects for Assimilation", Annual Review of Sociology 7: 57-85.
-      Meurs, D., A. Pailhe, and P. Simon. (2006). The Persistence of Intergenerational Inequalities Linked to Immigration: Labour Market Outcomes for Immigrants and Their Descendants in France, Population 61: 763-801.
-      Olsen, B. (2008). Employment and Education among Young Immigrants and Norwegian-born to Immigrant Parents, Statistics Norway.
-      Park, R. E. (1950). Race and Culture, The Free Press, Glencoe.
-      Parrado, E. and S.P. Morgan (2008). "Intergenerational Fertility among Hispanic Women: New Evidence of Immigrant Assimilation", Demography 45(3): 651-671.
-      Perlmann, J., and R. Waldinger (1997). "Second Generation Decline? The Children of Immigrants, Past and Present: A Reconsideration", International Migration Review 31(4): 891–920.
-      Portes, A. and J. Borocz (1989). "Contemporary Immigration: Theoretical Perspectives on Its Determinants and Modes of Incorporation", International Migration Review 23: 606-630.
-      Portes, A. and L. X. Hao.( 2004). "The Schooling of Children of Immigrants: Contextual Effects on the Educational Attainment of the Second Generation", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 101: 11920-11927.
-      Portes, A. and M. Zhou. (1993)."The New Second Generation: Segmented Assimilation and its Variants", Annals of the American Academy of Political and Social Science, 530: 74-96.
-      Portes, A., and R. Rumbaut. (2001). Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation, Berkeley, CA: University of California Press.
-      Population Reference Bureau (2014). World Population Datasheet 2014, Population Reference Bureau.
-      Ray, B. and V. Preston (2009). "Are Immigrants Socially Isolated? An Assessment Neighbors and Neighboring in Canadian Cities", Journal of International Migration and Integration 10(3): 217-234.
-      Rosenfeld, M.J. (2002)."Measures of Assimilation in the Marriage Market: Mexican Americans1970-1990", Journal of Marriage and Family 64(1): 152-162.
-      Simon, P. (2003). "France and the Unknown Second Generation: Preliminary Results on Social Mobility", International Migration Review 37: 1091-1119.
-      Stephen, E. H., and F. D. Bean (1992)."Assimilation, Disruption and the Fertility of Mexican-Origin Women in the United States", International Migration Review 26(1): 67–88.
-      Torabi, F., A. Baschieri, L. Clarke and M. J. Abbasi-Shavazi (2012). "Marriage Postponement in Iran: Accounting for Socio-economic and Cultural Change in Time and Space", Population, Space and Place 19: 258-274.
-      Tubergen, F.V.(2006). Immigrant Integration: A Cross-National Study, LFB Scholarly Publishing LLC, New York.
-      UNHCR (2004). Latest Guidance on Iraqi Asylum Seekers, http://www.unhcr.org/ cgi-bin/texis/vtx/iraq?page=briefing&id=4056eddf4, Accessed 17 July 2007.
-      Waters, M.(1999). Black Identities: West Indian Immigrant Dreams and American Realities, New York: Russell Sage Foundation.
-      World Refugee Survey (1996). World Refugee Survey, An annual Assessment of Conditions Affecting Refugees, Asylum Seekers, and Internally Displaced, World Refugee Survey, Washington DC.
-      Zhou, M. (1997). Segmented Assimilation: Issues, Controversies and Recent Research on The New Second Generation, International Migration Review, 31(4): 967-1003.