نویسنده = حسین محمودیان
تعداد مقالات: 9
1. مطالعۀ تطبیقی سبک زندگی سلامت محور سالمندان ترک و کرد در شهر ارومیه

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-133

10.22034/jpai.2021.528866.1181

سجاد مقدم زاده؛ حسین محمودیان


4. تأثیر جهت‌گیری‌های ارزشی - نگرشی بر ایده‌آل‌های فرزندآوری در ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-66

محمدجلال عباسی شوازی؛ حسین محمودیان؛ رسول صادقی؛ زهرا قربانی


6. زمینه های طرح مهاجرت خانوادگی از سوی زنانِ مهاجر ساکنِ استان تهران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-32

سراج الدین محمودیانی؛ حسین محمودیان


7. بررسی تأثیر انطباق فرد-محیط بر ماندگاری جمعیت مهاجر در منطقه صنعتی پارس جنوبی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 142-179

رسول صادقی؛ رضا نوبخت؛ محمود قاضی طباطبایی؛ حسین محمودیان


9. تفاوت های جنسی تعیین کننده های سن ازدواج افراد در آستانه ازدواج در شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-22

حسین محمودیان؛ فاطمه ترابی؛ سراج الدین محمودیانی