داوران

نویسندگان مقالات و اعضای تحریریه نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران مدیون و قدردان داوران علمی نامبرده در جدول زیر هستند که نظرات تخصصی و پیشنهادات ارزشمند آنها به ارتقاء کیفی مقالات و غنای هرچه بیشتر نشریه کمک نموده است. این همکاری و همراهی سازنده نه تنها به فرآیند ارزیابی و انتشار مقالات مدد رسانیده است، بلکه در رشد و بالندگی مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی نیز سهم ارزشمند و شایسته ای ایفا نموده است.

 

>> فهرست اسامی داوران نشریه در سال 1398 (دوره 14، شماره های 27 و 28)

 

فهرست اسامی داوران نشریه از آغاز انتشار

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

دکتر توکل آقایاری هیر

دانشگاه تبریز

دکتر محسن ابراهیم پور

مرکز پژوهش ها، وزارت جهاد کشاورزی

دکتر علی یار احمدی

دانشگاه شیراز

دکتر محمد اسلامی

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی

دکتر حسین ایمانی جاجرمی

دانشگاه تهران

دکتر میلاد بگی

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر لطیف پرتوی

دانشگاه پیام نور

دکتر ابوالقاسم پوررضا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر فاطمه ترابی

دانشگاه تهران

دکتر محمد ترکاشوند

دانشگاه یزد

دکتر غلام رضا حسنی درمیان

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حاتم حسینی

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر اردشیر خسروی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

دکتر احمد دراهکی

دانشگاه تهران

دکتر حجیه بی بی رازقی

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

دکتر اعظم راودراد

دانشگاه تهران

دکتر حمیدرضا ربیعی

دانشگاه دوبلین، ایرلند

دکتر ولی اله رستمعلی زاده

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

دکتر مرجان رشوند سرخکوله

دانشگاه تهران

دکتر مهدی رضائی

دانشگاه پیام نور

دکتر جلال الدین رفیع فر

دانشگاه تهران

دکتر حبیب اله زنجانی

دانشگاه تهران

دکتر نسیبه زنجری

دانشگاه بهزیستی و توانبخشی تهران

دکتر محمد ساسانی پور

دانشگاه یزد

دکتر حسن سرایی

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی اصغر سعیدی

دانشگاه تهران

دکتر مهری شمس قهفرخی

دانشگاه اصفهان

دکتر محمد شیری

 پژوهشکده آمار

دکتر رسول صادقی

دانشگاه تهران

دکتر بهرام صلواتی

 رصدخانه مهاجرت ایران

دکتر حسین ضرغامی

دانشگاه تهران

دکتر محمدجلال عباسی شوازی

دانشگاه تهران

دکتر عادل عبدالهی

مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

دکتر امیر عرفانی

دانشگاه نیپیسینگ (Nipissing) کانادا

دکتر عباس عسکری ندوشن

دانشگاه یزد

دکتر پویا علاالدینی

دانشگاه تهران

دکتر محمدصادق علی پور

پژوهشکده آمار

دکتر ملیحه علی مندگاری

دانشگاه یزد

دکتر موسی عنبری

دانشگاه تهران

دکتر حسن عینی زیناب

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر غلامعلی فرجادی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

دانشگاه تهران

دکتر علی قاسمی اردهایی

دانشگاه پیام نور تهران

دکتر محمود قاضی طباطبایی

دانشگاه تهران

دکتر شفیعه قدرتی

دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر شهلا کاظمی پور

دانشگاه تهران

دکتر زینب کاوه فیروز

دانشگاه خوارزمی

دکتر احمد کتابی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر جعفر کردزنگنه

دانشگاه پیام نور

دکتر مجید کوششی

دانشگاه تهران

دکتر حسین محمودیان

دانشگاه تهران

دکتر سراج الدین محمودیانی

دانشگاه شیراز

دکتر فاطمه مدیری

موسسه مطالعات جمعیتی

دکتر محمود مشفق

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر فرخ مصطفوی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

دکتر نادر مطیع حق شناس

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

دکتر وحید مهربانی

دانشگاه تهران

دکتر امیرهوشنگ مهریار

دانشگاه شیراز

دکتر میثم موسایی

دانشگاه تهران

دکتر محمد میرزایی

دانشگاه تهران

دکتر محمد حسین نجاتیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

دکتر رضا نوبخت

 دانشگاه پیام نور تهران