اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 217
تعداد عدم پذیرش 92
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 42

مقالات منتشر شده (از سال 1378)
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 125
تعداد مشاهده مقاله 50721
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 57351
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 115 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 240 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 208 روز
درصد پذیرش 16 %