اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 197
تعداد عدم پذیرش 81
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 38

مقالات منتشر شده (از سال 1378)
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 123
تعداد مشاهده مقاله 45526
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 52025
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 249 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 149 روز
درصد پذیرش 14 %