اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 255
تعداد عدم پذیرش 109
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 46

مقالات منتشر شده (از سال 1378)
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 147
تعداد مشاهده مقاله 74548
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 72622
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 97 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 212 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 182 روز
درصد پذیرش 24 %