اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 163
تعداد پذیرش 7
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 63
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 35

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 33669
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 40076
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 50 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 127 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 144 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 143 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 99 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 4 %