اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 238
تعداد عدم پذیرش 101
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 43

مقالات منتشر شده (از سال 1378)
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 136
تعداد مشاهده مقاله 59641
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 63604
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 104 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 194 روز
درصد پذیرش 19 %