اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 180
تعداد عدم پذیرش 70
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 36

مقالات منتشر شده (از سال 1378)
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 104
تعداد مشاهده مقاله 39935
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 47167
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 235 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 154 روز
درصد پذیرش 9 %