اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 175
تعداد عدم پذیرش 64
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 36

مقالات منتشر شده
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 104
تعداد مشاهده مقاله 37262
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 44512
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 128 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 283 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 140 روز
درصد پذیرش 10 %