نامه انجمن جمعیت شناسی ایران از طرف انجمن جمعیت شناسی ایران به منظور فراهم آوردن محیط فعال فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر حوزه جمعیت پایه گذاری شده است. پذیرش مقاله در این نشریه بر اساس داوری علمی حداقل دو داور، به صورت ناشناس انجام می گیرد و به صورت دسترسی آزاد به مقالات انتشار می­یابد.

 

درباره نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

 • ·         ناشر: انجمن جمعیت شناسی ایران
 • ·         فرمت:  الکترونیکی و چاپ برای نویسندگان
 • ·         قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir
 • ·         وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ: دو فصلنامه
 • ·         دسترسی قبلی: دارد
 • ·         زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی:جمعیت
 • .        نوع مجله: علمی
 • ·         دسترسی به مقالات: رایگان و آزاد
 • ·         وضعیت نمایه:  بلی
 • ·          نوع  داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیق
 • ·         ایمیل مجله:pai@ut.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان:paiasso.ir@gmail.com 
شماره جاری: دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-232 

2. نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 1395-1370)

صفحه 33-66

سعیده شهبازین؛ عباس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی‌شوازی


6. وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی: مطالعه‌ای کیفی در شهر شیراز

صفحه 165-192

ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ سمانه اشرف گنجویی


7. مشخصه‌های سنی جمعیت و مخارج اجتماعی دولت

صفحه 193-219

رضا کیهانی حکمت؛ غلامعلی حاجی؛ سید عباس نجفی‌زاده؛ نادر مهرگان