تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مشاهده مقاله 40,006
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 47,237
تعداد مقالات ارسال شده 180
تعداد مقالات رد شده 70
درصد عدم پذیرش 39
تعداد مقالات پذیرفته شده 17
درصد پذیرش 9
تعداد داوران 66
زمان پذیرش (روز) 235

نامه انجمن جمعیت شناسی ایران یک نشریه علمی است که از طرف انجمن جمعیت شناسی ایران به منظور فراهم آوردن محیط فعال فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر حوزه جمعیت پایه گذاری شده است.  این نشریه علمی به صورت دوفصلنامه منتشر می شود و پذیرش مقالات، بر اساس داوری علمی حداقل دو داور، به صورت ناشناس انجام می گیرد.  مقالات منتشر شده نشریه، دارای دسترسی آزاد و رایگان است.

درباره نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

 •          ناشر: انجمن جمعیت شناسی ایران
 •          فرمت:  الکترونیکی
 •          نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
 •          زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 •          حوزه  تخصصی: جمعیت
 •         نوع مجله: نشریه علمی
 •          دسترسی به مقالات: رایگان و آزاد
 •          ضریب تأثیر: 0.143
 •         چارک نشریه: Q2
 •          الگوی ارجاع دهی و نگارش منابع: شیوه APA
 •           نوع  داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیق
 •          ایمیل مجله:pai@ut.ac.ir

 

 

"نامه انجمن جمعیت شناسی ایران با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."


  مقالات ارسالی برای نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران پیش از انتشار از طریق سامانه سمیم نور مشابهت یابی می‌گردند.

بررسی و اننشار مقالات در این نشریه منوط به پرداخت هزینه های زیر است:

         هزینه اولیه (داوری): 50000 تومان (مقالاتی که از تاریخ 1399/09/01 در سامانه دریافت می شوند)

        هزینه انتشار: 300000 تومان

واریز وجه به شماره حساب 342054900 بانک تجارت به نام انجمن جمعیت شناسی ایران همراه با ارسال فیش واریزی به دفتر نشریه یا از طریق درگاه پرداخت آنلاین https://idpay.ir/jpaiassoc مقدور خواهد بود.

 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-233 

1. بررسی عوامل جمعیت‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر احتمال طلاق در ایران در سال 1395

صفحه 7-43

10.22034/jpai.2019.239437

فریبا بنی هاشمی؛ ملیحه علی مندگاری؛ شهلا کاظمی پور؛ محمد غلامی‌فشارکی


ابر واژگان