تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مشاهده مقاله 34,730
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 41,986
تعداد مقالات ارسال شده 170
تعداد مقالات رد شده 64
درصد عدم پذیرش 38
تعداد مقالات پذیرفته شده 10
درصد پذیرش 6
تعداد داوران 65
زمان پذیرش (روز) 216

نامه انجمن جمعیت شناسی ایران یک نشریه علمی است که از طرف انجمن جمعیت شناسی ایران به منظور فراهم آوردن محیط فعال فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر حوزه جمعیت پایه گذاری شده است.  این نشریه علمی به صورت دوفصلنامه منتشر می شود و پذیرش مقالات، بر اساس داوری علمی حداقل دو داور، به صورت ناشناس انجام می گیرد.  مقالات منتشر شده نشریه، دارای دسترسی آزاد و رایگان است.

درباره نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

  •          ناشر: انجمن جمعیت شناسی ایران
  •          فرمت:  الکترونیکی
  •          نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
  •          زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
  •          حوزه  تخصصی: جمعیت
  •         نوع مجله: نشریه علمی
  •          دسترسی به مقالات: رایگان و آزاد
  •          الگوی ارجاع دهی و نگارش منابع: شیوه APA
  •           نوع  داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیق
  •          ایمیل مجله:pai@ut.ac.ir

 

 

"نامه انجمن جمعیت شناسی ایران با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."


  مقالات ارسالی برای نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران پیش از انتشار از طریق سامانه سمیم نور مشابهت یابی می‌گردند.

بررسی و اننشار مقالات در این نشریه منوط به پرداخت هزینه های زیر است:

         هزینه اولیه (داوری): 50000 تومان (مقالاتی که از تاریخ 1399/09/01 در سامانه دریافت می شوند)

        هزینه انتشار: 300000 تومان

واریز وجه به شماره حساب 342054900 بانک تجارت به نام انجمن جمعیت شناسی ایران همراه با ارسال فیش واریزی به دفتر نشریه یا از طریق درگاه پرداخت آنلاین https://idpay.ir/jpaiassoc مقدور خواهد بود.

 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-227 

4. ملاحظاتی در نقد گذار دوم جمعیت‌شناختی با نگاه به ایران

صفحه 85-113

10.22034/jpai.2020.43640

محمد حسین نجاتیان؛ منصور شریفی؛ محسن ابراهیم پور؛ حبیب الله زنجانی؛ علی بقایی سرابی


7. مرگ ناشی از سوانح و حوادث در ایران و نقش اثرگذار آن بر آینده جمعیت

صفحه 185-216

10.22034/jpai.2020.43643

الهام فتحی؛ محسن ابراهیم پور؛ منصور شریفی؛ شهلا کاظمی پور


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان