نامه انجمن جمعیت شناسی ایران از طرف انجمن جمعیت شناسی ایران به منظور فراهم آوردن محیط فعال فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر حوزه جمعیت پایه گذاری شده است. پذیرش مقاله در این نشریه بر اساس داوری علمی حداقل دو داور، به صورت ناشناس انجام می گیرد و به صورت دسترسی آزاد به مقالات انتشار می­یابد.

 

درباره نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

 • ·         ناشر: انجمن جمعیت شناسی ایران
 • ·         فرمت:  الکترونیکی و چاپ برای نویسندگان
 • ·         قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir
 • ·         وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ: دو فصلنامه
 • ·         دسترسی قبلی: دارد
 • ·         زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی:جمعیت
 • .        نوع مجله: علمی
 • ·         دسترسی به مقالات: رایگان و آزاد
 • ·         وضعیت نمایه:  بلی
 • ·          نوع  داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیق
 • ·         ایمیل مجله:pai@ut.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان:paiasso.ir@gmail.com 
شماره جاری: دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-227 

4. ملاحظاتی در نقد گذار دوم جمعیت‌شناختی با نگاه به ایران

صفحه 85-113

محمد حسین نجاتیان؛ منصور شریفی؛ محسن ابراهیم پور؛ حبیب الله زنجانی؛ علی بقایی سرابی


7. مرگ ناشی از سوانح و حوادث در ایران و نقش اثرگذار آن بر آینده جمعیت

صفحه 185-216

الهام فتحی؛ محسن ابراهیم پور؛ منصور شریفی؛ شهلا کاظمی پور