نویسنده = محمد میرزایی
تعداد مقالات: 7
1. عوامل جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی موثر بر فقر خانوارهای شهری ایران در 1395

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 231-259

10.22034/jpai.2021.522855.1174

محمد میرزایی؛ عاطفه کبریایی


2. تأثیر آلودگی هوا بر اختلال در سلامتی شهر اهواز در سال 1395

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 61-94

10.22034/jpai.2020.243918

محمد میرزایی؛ رسول صادقی؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ حبیب الله صادقی


3. تعیین‌کننده‌های بُعد خانوار در شهرستان‌های ایران در سال 1390

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-132

فاطمه ترابی؛ محمد میرزایی؛ محمد حدادی


7. بررسی و تبیین جمعیت شناختی نابرابری های مرگ و میر زنان در مناطق شهری و روستایی ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-116

شفیعه قدرتی؛ محمد میرزایی؛ علی قاسمی اردهایی