کلیدواژه‌ها = مهاجرت داخلی
تعداد مقالات: 5
1. تحصیلات، توسعه و مهاجرت‌های داخلی در ایران

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 193-215

10.22034/jpai.2021.128570.1152

رسول صادقی؛ نصیبه اسمعیلی؛ محمدجلال عباسی شوازی


2. تحقیقات مهاجرت داخلی در ایران: مرور حیطه‌ای

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 343-373

10.22034/jpai.2022.539684.1200

سعیده شهبازین؛ رسول صادقی؛ مریم رضایی


4. ساختار فضایی مهاجرت‌های بین‌استانی در ایران: کاربرد مدل‌های لگاریتم خطی

دوره 14، شماره 28، آذر 1398، صفحه 69-111

10.22034/jpai.2019.239439

لیلا زندی؛ رسول صادقی؛ عباس عسکری ندوشن


5. نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 1395-1370)

دوره 13، شماره 25، تیر 1397، صفحه 33-66

سعیده شهبازین؛ عباس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی