نویسنده = رسول صادقی
تفاوت‌های روستا-شهری ازدواج و ترک تحصیل دختران در دوره متوسطه دوم (دبیرستان)

دوره 17، شماره 33، دی 1401، صفحه 51-76

10.22034/jpai.2023.555905.1234

سارا بیرانوند؛ سید احمد فیروزآبادی؛ رسول صادقی


تحصیلات، توسعه و مهاجرت‌های داخلی در ایران

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 193-215

10.22034/jpai.2021.128570.1152

رسول صادقی؛ نصیبه اسمعیلی؛ محمدجلال عباسی شوازی


تحقیقات مهاجرت داخلی در ایران: مرور حیطه‌ای

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 343-373

10.22034/jpai.2022.539684.1200

سعیده شهبازین؛ رسول صادقی؛ مریم رضایی


تأثیر آلودگی هوا بر اختلال در سلامتی شهر اهواز در سال 1395

دوره 15، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 61-94

10.22034/jpai.2020.243918

محمد میرزایی؛ رسول صادقی؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ حبیب الله صادقی


بررسی تأثیر انطباق فرد-محیط بر ماندگاری جمعیت مهاجر در منطقه صنعتی پارس جنوبی

دوره 12، شماره 23، تیر 1396، صفحه 142-179

رسول صادقی؛ رضا نوبخت؛ محمود قاضی طباطبایی؛ حسین محمودیان


ماندن یا مهاجرت دوباره مهاجران بازگشته افغانستانی از ایران به کشورشان و عوامل تعیین‌کنندۀ آن

دوره 11، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 10-41

محمدجلال عباسی شوازی؛ رسول صادقی؛ عبدالله محمدی


تحلیل تفاوت‌های باروری زنان مهاجر عراقی با همتایان ایرانی

دوره 11، شماره 21، تیر 1395، صفحه 119-148

رسول صادقی؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ پونه شهریاری