کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی (مطالعه کشورهای عضو مناپ)

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 217-247

10.22034/jpai.2022.526835.1178

محمد حسن زاده؛ امیرعلی فرهنگ؛ علی محمد پور


تأثیر میزان زاد و ولد بررشد اقتصادی ایران با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 12، شماره 23، تیر 1396، صفحه 118-141

امیرعلی فرهنگ؛ صابر خداوردیزاده


سالخوردگی جمعیت و تاثیر آن بر روی رشد اقتصادی با استفاده از حساب‌های استانی

دوره 11، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 138-155

تهمینه اشکورجیری؛ محمد صادق علی پور؛ الهام غلامی