نویسنده = حجیه بی بی رازقی
تاخیر در تولد فرزند دوم: تحلیل دوره ماندگاری در وضعیت تک‌فرزندی در شهر خرم‌آباد

دوره 17، شماره 34، اسفند 1401، صفحه 73-111

10.22034/jpai.2023.1983029.1258

مریم علیمرادیان؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ ملیحه علی مندگاری؛ عباس عسکری ندوشن


مرخصی زایمان و ارتباط آن با تصمیمات باروری در زنان شاغل

دوره 16، شماره 32، مهر 1400، صفحه 205-239

10.22034/jpai.2022.552614.1225

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ سوسن باستانی


مادرانِ جایگزین، انگیزه‌های تصمیم‌گیری و احساس تعهد: یک نظریه زمینه‌ای

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 97-131

10.22034/jpai.2022.547593.1217

زهرا قانع مخلصونی؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ عباس عسکری ندوشن؛ احمد کلاته ساداتی


وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی: مطالعه‌ای کیفی در شهر شیراز

دوره 13، شماره 25، تیر 1397، صفحه 165-192

ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی؛ سمانه اشرف گنجویی


تعیین‌کننده‌های شکاف بین تعداد فرزندان واقعی و ایده‌آل در شهر تبریز

دوره 12، شماره 23، تیر 1396، صفحه 43-79

ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی؛ عباس عسکری ندوشن؛ زینب محسنی‌نژاد


تجربه زیسته زنان شهر شهریار از تک‌فرزندی با تاکید بر چرایی و پیامدهای آن

دوره 11، شماره 21، تیر 1395، صفحه 43-82

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ زینب حسینی؛ محمد‌تقی شیخی


بررسی رابطه دینداری و قصد باروری در شهر تهران

دوره 10، شماره 20، مهر 1394، صفحه 128-163

فاطمه مدیری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد


معرفی و کاربرد مدل کارت برای طبقه‌بندی تعداد فرزندان ایده‌آل زنان 15-49 ساله استان سمنان

دوره 9، شماره 17، تیر 1393، صفحه 77-111

آرزو باقری؛ مهسا سعادتی؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد