نویسنده = علی قاسمی اردهایی
تعداد مقالات: 4
1. عوامل اجتماعی موثر بر تمایل به مهاجرت جوانان روستایی با تاکید بر نقش تعلق به مکان

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-67

ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهایی


2. علل و تعیین‌کننده‌های جریان‌های مهاجرت‌ معکوس در ایران

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 42-71

علی قاسمی اردهایی؛ رضا نوبخت


3. بررسی و تبیین جمعیت شناختی نابرابری های مرگ و میر زنان در مناطق شهری و روستایی ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-116

شفیعه قدرتی؛ محمد میرزایی؛ علی قاسمی اردهایی