مرگ‌های از ناامیدی در میانسالان ایرانی: اثر انباشته رکود بلندمدت اقتصادی

نوع مقاله : مقاله فنی (یادداشت فنی)

نویسندگان

1 انشیار اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد که با وجود روند کاهشی نرخ مرگ‌ومیر در کشورهای توسعه‌یافته و همچنین در بین غیرسفیدپوستان آمریکایی، نرخ مرگ‌ومیر در بین میانسالان سفیدپوست فاقد مدرک دانشگاهی، از شروع قرن 21 افزایش یافته است. همین مساله منجر به کاهش امید زندگی در آمریکا شده است. علت افزایش نرخ مرگ در بین سفیدپوستان میانسال، افزایش مرگ‌های مرتبط با خودکشی، سوءمصرف مواد مخدر، و بیماری‌های کبدی مرتبط با مصرف الکل بوده است. این پدیده، مرگ‌های از ناامیدی نامیده شده است. ریشه مرگ‌های از ناامیدی در جامعه آمریکا، رکود بلندمدت اقتصادی، و شیوه سیاستگذاری در مواجهه با آن بوده که باعث افزایش رقابت در بازار مشاغل غیرتخصصی و در نتیجه گسترش نرخ بیکاری در بین سفیدپوستان فاقد مهارت‌های تخصصی شغلی شده است. گسترش بیکاری به شیوع مرگ‌های از ناامیدی منجر شده است. کشور ما هم در چند دهه گذشته با مساله رکود اقتصادی و یا نرخ‌های بسیار پایین رشد اقتصادی مواجه بوده، و در نتیجه نرخ بیکاری بالایی را تجربه کرده است. بنابراین، این مرگ‌ها به‌صورت بالقوه در جامعه ایرانی هم می‌تواند بروز پیدا کند. برای پیشگیری از بروز و گسترش مرگ‌های از ناامیدی در جامعه ایرانی، وفاق ملی جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت، به‌عنوان یک اولویت بسیار مهم و اساسی در سیاستگذاری عمومی، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deaths of Despair in Midlife Among Iranians: The Cumulative Effect of a Long Economic Stagnation

نویسندگان [English]

  • Maryam Moeini 1
  • Abolghasem Pourreza 2
1 Associate Professor of Health Economics, Social Determinants of Health Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Statistical facts show that despite the declining trend of death rates for populations across the developed countries as well as for non-white Americans, the death rate among middle-aged white Americans without a college degree has increased since the beginning of the 21st century causing a decrease in life expectancy in USA. The increase in deaths among middle-aged whites has been attributed to suicide, drug overdose, and alcohol-related liver disease. This phenomenon has been labeled deaths of despair. The original causes of deaths of despair in American society are a long economic stagnation and the way they as a nation have dealt with it. The original causes have raised competition in the market of low-skilled jobs. Subsequent rise in unemployment rate among lower-skilled whites has accelerated deaths of despair. In the past few decades, Iran has faced the problem of economic stagnation or very low rates of economic growth, thus experiencing a high unemployment rate. Therefore, deaths of despair are a potential threat for Iranian society. In order to prevent and mitigate such deaths in Iranian society, a national consensus seems to be vital to put sustainable and long-term economic growth as a top priority in public policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mortality
  • Health policy
  • Economic recession
  • Death rates
  • Iranian Adults
Case, A., & Deaton, A. (2015). Rising morbidity and mortality in midlife among white non-Hispanic Americans in the 21st century. The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 112(49), 15078-15083. https://doi.org/10.1073/pnas.1518393112
Case, A., & Deaton, A. (2017). Mortality and morbidity in the 21(st) century. Brookings Papers on Economic Activity, 2017(1), 397-476. https://doi.org/10.1353/eca.2017.0005
Case, A., & Deaton, A. (2020). Deaths of Despair and the Future of Capitalism, Princeton University Press.
Case, A., & Deaton, A. (2021). Life expectancy in adulthood is falling for those without a BA degree, but as educational gaps have widened, racial gaps have narrowed. The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 118(11). https://doi.org/10.1073/pnas.2024777118  
Case, A., & Deaton, A. (2022). The Great Divide: Education, Despair, and Death. Annual Review of Economics, 14, 1-21.  https://doi.org/10.1146/annurev-economics-051520-015607
Knapp, E. A., Bilal, U., Dean, L. T., Lazo, M., & Celentano, D. D. (2019). Economic Insecurity and Deaths of Despair in US Counties. American Journal of Epidemiology, 188(12), 2131-2139. https://doi.org/10.1093/aje/kwz103
Zeira, A. (2022). Mental Health Challenges Related to Neoliberal Capitalism in the United States. Community Mental Health Journal, 58(2), 205-212. https://doi.org/10.1007/s10597-021-00840-7