تحولات باروری در ایران برمبنای نسبت توالی زنده‌زایی، 95-1385

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)، تهران، ایران

2 استادیار جمعیت شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد گرمسار)، گرمسار، ایران

3 استادیار جمعیت شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

تحولات باروری مهم‌ترین مسئله جمعیتی سال‌های اخیر ایران بوده است که منجر به ابلاغ سیاست‌های جمعیتی شد که درآن بر نقش همه ارگان‌های مرتبط با مسائل جمعیتی تاکید شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی روند باروری در سرشماری‌های سه دوره گذشته بر مبنای نسبت فزایندگی زنده‌زایی است. این شاخص نسبت زنانی را نشان می دهد که تعداد مشخصی فرزند داشته و فرزندان بعدی را می‌خواهند. لذا اطلاعات مربوط به رتبه موالید در میان نمونه زنان همسردار 15 تا 49 ساله در نمونه دو درصدی سرشماری سال‌های 85 تا 95 که معادل 983000 نفر هستند، مورد تحلیل قرار گرفتند. نسبت توالی زنده‌زایی از بدون فرزند به یک (85 درصد) و از یک به دو فرزند (‌76درصد‌) تقریبا ثابت بوده اما از سه به چهار فرزند کاهش داشت (75 درصد به 61 درصد). باروری تجمعی از 3.2 در سال 85  به 5.2 در سال 1395 رسید. درنتیجه فرزندآوری زنان متاهل در وضعیت قابل قبولی است، لیکن سیاست‌های جمعیتی مبتنی بر تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، رفاهی مانند کاهش تورم و افزابش اشتغال و بهبود وضعیت مسکن منجر به افزایش ازدواج شده و در نهایت فرزندآوری را تقویت خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fertility Changes in Iran based on Parity Progression Ratio, 2006-2016

نویسندگان [English]

 • Mohsen Naderi Beni 1
 • Mansour Sharifi 2
 • Jafar Kordzanganeh 3
1 PhD Candidate in Demography, Islamic Azad University (Science and Research Branch), Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Demography, Islamic Azad University (Garmsar Branch), Garmsar, Iran
3 Assistant Professor of Demography, Department of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Fertility changes have been the most important population issue in Iran in recent years, which led to the announcement of population policies, emphasizing the role of all organizations related to population issues. The purpose of this study is to investigate the fertility trend at the last three censuses based on the parity progression ratio. This indicator shows the proportion of women of a given parity who want more children. Therefore, the information about married women aged 15 to 49 in the 2% of the sample of the 2006 to 2016 census, which is equivalent to 983,000 persons, were analyzed. Parity progression ratios were almost constant from childless to one child (85%) and from one child to two children (76%) but decreased from three to four children (75% to 61%). The cumulative fertility increased from 2.3 in 2006 to 5.2 in 2016. As a result, the fertility of married women is acceptable but population policies based on strengthening economic and welfare infrastructure such as reducing inflation, increasing employment and improving housing will lead to increased marriage and ultimately enhance childbearing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parity progression ratio
 • total fertility rate
 • marital fertility
 • population policies
 • childbearing
 • پرسا، رولاند (1395). دانشنامه جمعیت‌شناسی، (ترجمه پژوهشکده آمار)، تهران: پژوهشکده آمار.
 • خبرگزاری تسنیم (1400)، وزارت بهداشت: سالانه ۳۰۰هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام می‌شود!، 8 خردادماه 1400،  https://tn.ai/2511544
 • دیرکوند مقدم، اشرف، اسماعیل دل پیشه و کوروش سایه میری، (1392). بررسی میزان ناباروری در ایران، روش مرور سیستماتیک مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 16(شماره 810), 7-1.
 • - سازمان ثبت احوال کشور (1398)، سالنامه‌های آمارهای جمعیتی، دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت. دسترسی برخط به نشانی:   sabteahval.ir
 • سیدمیرزایی، سید محمد (1381). جمعیت‌شناسی عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 • عینی زیناب، حسن (1392). بررسی چندمتغیری میزان باروری کل و شاخص‌های مربوطه در ایران. فصلنامه مطالعات جمعیتی، 1(2): 42-9.
 • مرکز آمار ایران (1395). نتایج تفصیلی سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن کل کشور 1395 1335
 • مرکز آمار ایران (1399). شیب نزولی میزان باروری کل ایران از ٩٦ تا ٩٨. دسترسی برخط به نشانی: amar.org.ir/news/13003
 • میرزایی، محمد (1384). جمعیت و توسعه با تاکید بر ایران. تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های آسیا و اقیانوسیه.
 • Abbasi-Shavazi, M. J., P. McDonald, and M. Hosseini-Chavoshi(2009). The fertility transition in Iran: Revolution and Reproduction,
 • Bongaarts, J. & G. Feeney, (1998), “On the quantum and tempo of fertility,”
  Population and Development Review 24 (2): 271-291.
 • Caldwell, J. P. H. Reddy and P. Caldwell (1988). The Causes of Demographic Change. Experimental Research in South India. Madison, The Univerity of Wisconsin Press.
 • Davis, K. and J. Blake (1956). Social structure and fertility: An analytic framework. Economic development andcultural change. 4:211-35.
 • Feeney, G. and J.Yu (1987).Period Parity Progression Measure of fertility in China. Population Studies,1, 77-102.
 • Frejka, T, and -P. Sardon, (2007). Cohort birth order, parity progression ratio and parity distribution trends in developed countries. Demographic research, 16, 315-374.
 • Graff, H. J. (1979). Literacy, education, and fertility, past and present: A critical review. Population and Development Review, 105-140.
 • Hauser, Ph M (1959). The study of population: an inventory and appraisal. Chicago: Chicago press.
 • Hinde, A (1998 ). Demographic methods , London. Arnold.
 • Mason, K. O. (1997). Explaining fertility transitions. Demography, 34(4), 443-454.
 • McDonald, P., M., Hosseini-Chavoshi, M. J. Abbasi-Shavazi, and A. Rashidian, (2015). An assessment of recent Iranian fertility trends using parity progression ratios. Demographic Research, 32, 1581-1602.
 • Moultrie, T. A., R. E.,Dorrington, , A. G., Hill, K., Hill, , I. M., Timæus and  Zaba, (2013). Tools for demographic estimation: International Union for the Scientific Study of Population.
 • Siegel, JS , and Swanson (2004). The methods and materials of demography. Elsevier. second edition. page 769.
 • Spoorenberg, T (2015). Evaluation and analysis Of fertility data :regional workshop on the production of population estimates and demographic indicators. Addis Ababa 5-9 October. 2015. page 18 – 21.
 • Weeks, J. R. (2020). Population: An introduction to concepts and issues: Cengage Learning.
 • Zeman, K., É.,Beaujouan, , Brzozowska, and   T. Sobotka, (2018). Cohort fertility decline in low fertility countries: Decomposition using parity progression ratios. Demographic research, 38, 651-690.