کلیدواژه‌ها = مطالعه کیفی
کاوشی زمینه‌مند از برهمکنش هویت و مهاجرت در بین زنان مهاجر در شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/jpai.2023.2001821.1281

فاطمه جعفری نعیمی؛ ملیحه علی مندگاری؛ علی روحانی


ثبات خانوادگی و تداوم زندگی زناشویی: مطالعه‌ای کیفی در شهر شیراز

دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 207-244

نجمه بخشی زنجیرانی؛ ملیحه علی مندگاری