سخن مدیر مسئول

نویسنده

استاد گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Editorial

نویسنده [English]

  • Mohammad Mirzaie
Professor, Department of Demography, University of Tehran, Tehran, Iran