کلیدواژه‌ها = ساختار سنی
مشخصه‌های سنی جمعیت و مخارج اجتماعی دولت

دوره 13، شماره 25، تیر 1397، صفحه 193-219

رضا کیهانی حکمت؛ غلامعلی حاجی؛ سید عباس نجفی‌زاده؛ نادر مهرگان