کلیدواژه‌ها = مدرنیزاسیون
تعداد مقالات: 1
1. تعیین‌کننده‌های بُعد خانوار در شهرستان‌های ایران در سال 1390

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-132

فاطمه ترابی؛ محمد میرزایی؛ محمد حدادی