کلیدواژه‌ها = استاندارد‌سازی
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت نسبی تغییرات ساختار سنی در تغییرات میزان بیکاری

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 261-288

10.22034/jpai.2021.139534.1166

فاطمه ترابی؛ مرجان رشوند