وضعیت و پیش‌بینی کننده‌های احتمال اشتغال در بین متولدین سال‌های 1355 تا 1365 شهر دهدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جمعیّت‌شناسی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار جمعیت شناسی، دانشگاه شیراز

3 استادیار جمعیت شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

اشتغال مسئله­‌ای اجتماعی و اقتصادی است که پیامدهای فردی و ساختاری دارد. در مطالعه حاضر وضعیت و پیش‌­بینی ­کننده­‌های اقتصادی و اجتماعی اشتغال در بین افراد متولد سال‌های 1355 تا 1365 در شهر دهدشت مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تعداد 389 نفر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و نمونه­‌گیری خوشه­‌ای چند مرحله­‌ای پیمایش شدند. تحلیل چند متغیره لُجستیک نشان داد که متغیرهای جنسیت و تجربه مهارت‌آموزی تأثیر آماری معناداری بر وضعیت اشتغال افراد دارند. براساس یافته­‌های تحقیق حاضر می­‌توان نتیجه گرفت که دانشگاه­‌ها باید توجه بیشتری به آموزش­ مهارت­‌های مرتبط با بازار کار داشته باشند. برای این هدف پیشنهاد می­‌شود که بخشی از دوره­‌های درسی دانشجویان به مهارت‌­های­ مرتبط با نیازهای بازار کار اختصاص یابد. رفع تبعیض­‌های جنسیتی بازار کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status and Predictors of Likelihood of Employment Among Those Born Between 1976-1986 in The City of Dehdasht

نویسندگان [English]

  • Soheila Parvizi 1
  • Aliyar Ahmadi 2
  • Serajeddin Mahmoudiani 3
1 M.A in Demography, Shiraz University
2 Associate Professor in Demography, Shiraz University
3 Assistant Professor in Demography, Shiraz University
چکیده [English]

 
Employment is social and economic issue that has individual and structural consequences. In the present study, the status and socio-economic predictors of employment among individuals who were born on 1976-1986 in Dehdasht city were examined. In order to do this, using researcher-made questionnaire and multi-stage sampling, a total of 389 individuals were surveyed. The findings of logistic regression analysis indicated that gender and skills-learning had a statistically significant impact on the likelihood of employment. Based on the findings of this study, it can be concluded that universities should pay more attention to training the skills related to labor market. For this purpose, it is suggested that some part of students courses in universities to be allocated to skills related to labor market needs. In addition, Effort to reducing the gender discrimination in labor market should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Gender
  • Skill
  • Higher Education
  • The city of Dehdasht
-         براتعلی، مریم، علیرضا یوسفی و سید ابراهیم میرشاه­جعفری (1389). "زنان اشتغال و تحصیلات آموزش عالی". مجله آموزش عالی ایران. دوره 3، شماره 10، صص 79-101.
-         تقدیسی، احمد، داود جمینی و نصرت مرادی (1390). "بررسی و تحلیل روند اشتغال و بیکاری در شهرستان صحنه طی دوره­های 85-1375". برنامه­ریزی فضایی. سال اول، شماره سوم، صص 106-81.
-         توسلی، غلام عباس (1375). جامعه شناسی کار و شغل، تهران: نشر سمت.
-         خواجه نوری، بیژن، عبدالعلی لهسایی­زاده و جهانگیر جهانگیری (1384). "بررسی مشارکت اقتصاد زنان روستایی (مطالعه موردی استان فارس)". مجله جامعه شناسی ایران. دوره ششم، شماره 3، صص 125-145.
-         رضایی، مهدی (1383). "جوانان و اشتغال مطالعه موردی بیکاری و علل پیامد های آن در استان کردستان". مجموعه مقالات دومین همایش انجمن جمعیت­شناسی ایران. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش­های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
-         زنگی­آبادی، علی، علیرضا رحیمی و سمانه مسیبی (1392). "تحلیل تطبیقی شاخص­های اشتغال شهری شهرستان­های ایران". جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، دوره 24، شماره 1، صص 109-128.
-         شایان، حمیدرضا (1380). "تحلیل کمی روند رشد و تحولات اشتغال در استان خراسان در دهه 65- 1355 و 75-1365".  تحقیقات جغرافیایی، سال شانزدهم، شماره 61، صص 88-73.
-         شربتیان، محمد حسن (1385). "بررسی ابعاد و موانع اجتماعی اشتغال زنان". پیک نور. دوره 7، شماره 3، صص 85-95.
-         شرفی، محمد، و عباس عباسپور (1394). "شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهها براساس نظریه داده بنیاد".  نوآوری و ارزش آفرینی. سال سوم، شماره 7، صص 33-48.
-         صادقی، رسول (1399). چالش­های فراروی سیاست­های کلی جمعیت، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، 13 خرداد 1399، کد خبر 83808055
-         صباغ­کرمانی، مجید (1380). "تجزیه و تحلیل نابرابری­های منطقه­ای اشتغال در استان­های کشور"، مدرس علوم انسانی. دوره 5، شماره 2، پیاپی 19، صص 1-20.
-         صفوی، بیژن (1383). "بررسی قابلیت­های اشتغالزایی بخش صنعت ایران". پژوهش­های اقتصادی ایران. دوره 6، شماره 19،صص 167-143.
-         صیدایی، اسکندر، عیسی بهاری و امیر زارعی (1390). "بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سال­های 89-1335". راهبرد توسعه. شماره 25، صص 247-216.
-         عباسی­شوازی، محمدجلال (1399). سیاست­های کلی جمعیت در ایران: چالش­ها و راهکارها، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، 29 اردیبهشت 1399، کد خبر: 83791161
-         فرهودی، رحمت‌الله و اکبر محمدی (1385). "تحلیل و پیش­بینی وضعیت اشتغال در شهر سنندج با استفاده از مدل تغییر سهم ضریب مکانی و ضریب جینی". پژوهش‌های جغرافیایی. شماره 12، صص 76-55.
-         قدیری­معصوم، مجتبی، مسعود مهدوی و حمید برقی (1384). "بررسی آمار روند رشد و تحولات اشتغال در نواحی روستایی استان اصفهان". پژوهش­های جغرافیایی. شماره 54، صص 175-153.
-         قرخلو، مهدی و اصغر عابدینی (1388). " ارزیابی چالش­ها و مشکلات شهرهای جدید و میران موفقیت آن­ها در ایران: شهر جدید سهند ". فصلنامه مدرس علوم انسانی. دوره 13، شماره 1، صص 165-191.
-         قلی­پور، رحمت اله (1380). "اشتغال و بیکاری"، کار و جامعه. شماره 42، ص 17-22
-         قنبری، یوسف، داود جمینی و حسین کماسی (1391). "بررسی و تحلیل اشتغال و بیکاری در شهرهای مرزی طی دوره 1375و 1385(مطالعه موردی شهرستان مرزی جوانرود)"، مقاله ارائه شده در همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان، 30 فروردین 1391.
-         کهنسال، محمدرضا و هادی رفیعی دارانی (1392). "بررسی پتانسیل اشتغال زاییبخش کشاورزی در عرصه اقتصاد شهر و روستا (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)". تحقیقات اقتصاد کشاورزی، سال 5، شماره 1، صص 45-23.
-         محسنی تبریزی، علیرضا و محمد میرزایی (1383). "میزان سنجش و انگیزش به کار (مورد مطالعه جوانان و زنان روستایی روستاهای آذربایجان شرقی)". مجله جامعه شناسی ایران. دوره 5، شماره 4، صص 3-31.
-         محمودیانی (1399). برنامه­ریزی راهبردی سیاست­های جمعیتی با توجه به ویژگی­های استان فارس با تأکید بر اهداف شورای راهبردی جمعیت، طرح تحقیقاتی فی­مابین دانشگاه شیراز و اداره ثبت احوال استان فارس.
-         مرکز آمار ایران (1394). چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز. تهران: معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی، مرکز آمار ایران.
-         مرکز آمارایران (1395) .سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395.
-         نجفی، بهاالدین (1388). "تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونی ها در کاهش فقر و اشتغال‌زایی". مجله تعاون و کشاورزی. دوره 20، شماره 206 و 207، صص 1-20.
-         وارثی، حمیدرضا و دیبا زیرک­باش (1385). "نقش شهرهای جدید در توسعه پایدار منطقه­ای با نگرش به شهرهای جدید اصفهان". مجله فضایی جغرافیایی. دور 1، شماره 1، صص 104-127.
-         وارثی، حمیدرضا، محمد قنبری و حسین پورقیومی (1391). "ارزیابی میزان تحقق­پذیری طرح جامع شهر جدید بینالود (جمعیت، اشتغال، مسکن)". جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی. سال 23، شماره 4، صص 1390-150.
-          Ahmad, Z. (1984). "Rural women and their work: dependence and alternatives for Change". International Labour Review 123(1): 71-86.
-          AL-Mutairi, A., K. Naser and M. Saeid (2014). "Employability Factors of Business Graduates in Kuwait: Evidence from an Emerging Country". International Journal of Business and Management 9 (10): 49-61.
-          Arestis P., and I. B. F. Mariscal (1998). "Capital shortages and asymmetries in UK unemployment". Structural Change and Economic Dynamics 9(2): 189-204.
-          Beck, U. (1992). Risk Society: Toward a New Modernity, London: SAGE Publications.
-          Brynin, M. (2002). "Graduate Density, Gender and Employment". British Journal of Sociology 53: 63 -87.
-          Dania, J., A. Bakar and Sh. Mohamed (2014). "Factors Influencing the Acquisition of Employability Skills by Students of Selected Technical Secondary School in Malaysia". International Education Studies 7(2): 117-124.
-          Edinyang, S. C. O. Odey, and J. Gimba (2015). "Academic factors and graduate employability in Nigeria" Global Journal of Human Resource Management 3(5): 9-17.
-          Finch, D.J., L.K Hamilton, R. Baldwin and M. Zehner (2013). "An exploratory study of factors affecting undergraduate Employability". Education and Training 55(7): 681-704.
-          Gowsalya, G., A. Kumar (2016). "A study on the factors affecting employability skills among college students in Namakkal District of Tamil Nadu". International Journal of Commerce and Management Research 2(11): 9-14.
-          Jun, K and J. Fan (2011). "Factors Affecting Job Opportunities for University Graduates in China, the Evidence from University Graduates in Beijing". Research in World Economy 2(1): 13-26.
-          Kostoglou, V., and P. Adamidis (2010). Analyzing the employability of higher education graduates and detecting the effecting factors. The Cyprus journal of sciences 8: 73-88.
-          Kumar, A.R., and K. Murali (2013).  "Important Factors - Affecting Fresh Civil Engineering Graduates Job Opportunities". International Research Journal of Engineering and Technology 3: 1384-1388.
-          Li, T and J. Zhang (2010). "What Determines Employment Opportunity for College Graduates in Chaina after Higher Education Reform?". China Economic Review, 21: 38 –50.
-          Maung, M (1985). "Female Labor participation in Myanmar". Signs 28(3): 455-490.
-          Smith, G (2005). "Communication skills critical for internal auditors". Managerial Journal 20 (5): 513-519.
-          Wexley, K and G. Yuki (1984). Organizational behavior and personnel psychology, Illinois: R. D. Irwin.