نویسنده = رویا جهانبخش
فردگرایی‌ و نیات باروری

دوره 15، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 239-264

10.22034/jpai.2020.243925

امیر عرفانی؛ رویا جهانبخش؛ عبدالحسین کلانتری