کلیدواژه‌ها = داده‌های ترکیبی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای آسیایی با شاخص توسعه انسانی متفاوت طی سال‌های (2014-2000)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 173-192

فاطمه کرم پور؛ علی دهقانی؛ محسن زاینده‌رودی