کلیدواژه‌ها = نظریه ردرفورد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چند متغیره تغییرات دوره‌ای باروری دهه‌های 1370 و 1380 در ایران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-205

زهرا سلطانی؛ حسن عینی‌زیناب؛ محمد اسلامی؛ محمداسماعیل مطلق