کلیدواژه‌ها = ساختار سنی جمعیت
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای آسیایی با شاخص توسعه انسانی متفاوت طی سال‌های (2014-2000)

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395، صفحه 173-192

فاطمه کرم‌پور؛ علی دهقانی؛ محسن زاینده‌رودی