نویسنده = محمدجلال عباسی‌شوازی
تعداد مقالات: 3
1. نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 1395-1370)

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-66

سعیده شهبازین؛ عباس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی‌شوازی


2. بررسی تحولات جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-41

سیده زهرا کلانتری‌بنادکی؛ عادل آذر؛ محمدجلال عباسی‌شوازی


3. تحلیل تفاوت‌های باروری زنان مهاجر عراقی با همتایان ایرانی

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-148

رسول صادقی؛ محمدجلال عباسی‌شوازی؛ پونه شهریاری