کلیدواژه‌ها = فرزندآوری
آگاهی، عقلانیت و ساختار نگرش در رژیم‌های باروری: رویکردی شناختی به فرزندآوری

دوره 17، شماره 34، اسفند 1401، صفحه 39-72

10.22034/jpai.2023.542972.1206

حسین محمودیان؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ حمیدرضا حاجی هاشمی


چالش‌های اجرای سیاست‌های تشویقی فرزندآوری: مطالعه‌ای کیفی در شهر اصفهان

دوره 16، شماره 32، مهر 1400، صفحه 79-112

10.22034/jpai.2022.559285.1242

فریده شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ حسن عینی زیناب؛ علی روحانی؛ محمدجلال عباسی شوازی


تحولات باروری در ایران برمبنای نسبت توالی زنده‌زایی، 95-1385

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 133-157

10.22034/jpai.2022.541705.1204

محسن نادری بنی؛ منصور شریفی؛ جعفر کرد زنگنه


جامعه در مخاطره و فرزندآوری: مطالعه‌ای در شهر رشت

دوره 11، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 102-136

مهدی حمیدی فر؛ محمد امین کنعانی؛ حمید عبادالهی چنذانق


نقش فردگرایی در قصد باروری زنان در شرف ازدواج (مطالعه شهرستان نیشابور)

دوره 8، شماره 16، مهر 1392، صفحه 29-54

زهرا شاه آبادی؛ حسن سرایی؛ فریده خلج آبادی فراهانی