کلیدواژه‌ها = دینداری
تک‌فرزندی و تعیین‌کننده‌های آن در ایران

دوره 15، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 265-291

10.22034/jpai.2020.243926

یعقوب فروتن؛ حمیدرضا بیژنی


رویکرد اجتماعی به الگوهای ازدواج در ایران

دوره 13، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 9-36

یعقوب فروتن


تأثیر جهت‌گیری‌های ارزشی - نگرشی بر ایده‌آل‌های فرزندآوری در ایران

دوره 13، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 37-66

محمدجلال عباسی شوازی؛ حسین محمودیان؛ رسول صادقی؛ زهرا قربانی


سهم ارزش ازدواج بر وضعیت ازدواج زنان 34-20 ساله شهر تهران

دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 135-169

محمدجلال عباسی شوازی؛ مرجان رشوند


بررسی رابطه دینداری و قصد باروری در شهر تهران

دوره 10، شماره 20، مهر 1394، صفحه 128-163

فاطمه مدیری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد