کلیدواژه‌ها = خانواده
فردگرایی‌ و نیات باروری

دوره 15، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 239-264

10.22034/jpai.2020.243925

امیر عرفانی؛ رویا جهانبخش؛ عبدالحسین کلانتری


مدرنیزاسیون، خانواده و تجربه گذار جمعیت شناختی در کردستان

دوره 8، شماره 16، مهر 1392، صفحه 139-167

مهدی رضائی؛ لطیف پرتوی؛ احمد محمدپور