کلیدواژه‌ها = ایران
مالکیت مسکن و ترجیح زمان گذار به والدینی در ایران

دوره 18، شماره 36، اسفند 1402، صفحه 93-138

10.22034/jpai.2023.2004486.1291

فاطمه ترابی؛ کاظم سراونی


ارزیابی قوانین زیپف و گیبرات در سیستم شهری ایران

دوره 18، شماره 36، اسفند 1402، صفحه 445-479

10.22034/jpai.2023.2007455.1303

الهام نوبهار؛ ملیحه حدادمقدم


مدل سیستمی عرضه نیروی‌کار در ایران: مطالعه‌ای با رویکرد پویایی‌شناسی کیفی سیستم‌ها

دوره 18، شماره 35، مهر 1402، صفحه 9-55

10.22034/jpai.2023.1978028.1256

حمیده نظری ‌ندوشن؛ ملیحه علی مندگاری؛ غلامعلی فرجادی؛ سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ منصور مهینی‌زاده


جمعیت و سیاست در ایران

دوره 16، شماره 32، مهر 1400، صفحه 41-78

10.22034/jpai.2022.554147.1231

مهدی رضائی


اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی (مطالعه کشورهای عضو مناپ)

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 217-247

10.22034/jpai.2022.526835.1178

محمد حسن زاده؛ امیرعلی فرهنگ؛ علی محمد پور


تک‌فرزندی و تعیین‌کننده‌های آن در ایران

دوره 15، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 265-291

10.22034/jpai.2020.243926

یعقوب فروتن؛ حمیدرضا بیژنی


ملاحظاتی در نقد گذار دوم جمعیت‌شناختی با نگاه به ایران

دوره 14، شماره 27، تیر 1398، صفحه 85-113

10.22034/jpai.2020.43640

محمد حسین نجاتیان؛ منصور شریفی؛ محسن ابراهیم پور؛ حبیب الله زنجانی؛ علی بقایی سرابی


تبیین دوام ازدواج منجر به طلاق در ایران

دوره 14، شماره 27، تیر 1398، صفحه 115-153

10.22034/jpai.2020.43641

حاتم حسینی؛ رضا تیموری ارشد


رویکرد اجتماعی به الگوهای ازدواج در ایران

دوره 13، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 9-36

یعقوب فروتن


بررسی تحولات جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 7-41

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ عادل آذر؛ محمدجلال عباسی شوازی


تأثیر متغیرهای جمعیتی بر اندازه دولت در ایران طی سال‌های 1391-1358

دوره 11، شماره 21، تیر 1395، صفحه 193-214

محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گل‌خندان


تأثیر مشخصه‌های جمعیّتی و اقتصادی-اجتماعی خانوار بر میزان باروری زنان در ایران

دوره 10، شماره 20، مهر 1394، صفحه 188-211

یونس گلی؛ سراج الدین محمودیانی؛ سهراب دل انگیزان


بررسی مضیقه‌ ازدواج در ایران

دوره 9، شماره 18، آذر 1393، صفحه 74-94

فاطمه ترابی؛ مسعود کوچانی اصفهانی؛ محمد شکفته گوهری