نویسنده = منصور شریفی
زمینه‌ها و تعیین‌کننده‌های ازدواج زودهنگام زنان در شهرستان اهواز

دوره 17، شماره 34، اسفند 1401، صفحه 179-206

10.22034/jpai.2023.1988905.1267

شمسی پورعباسی؛ جعفر کردزنگنه؛ منصور شریفی


تحولات باروری در ایران برمبنای نسبت توالی زنده‌زایی، 95-1385

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 133-157

10.22034/jpai.2022.541705.1204

محسن نادری بنی؛ منصور شریفی؛ جعفر کرد زنگنه


کاربرد مدل ارتقاء سلامت پندر در ارزیابی کیفیت زندگی زنان سنین باروری شهرهای استان سیستان و بلوچستان

دوره 15، شماره 30، مهر 1399، صفحه 135-165

10.22034/jpai.2021.524970.1177

معصومه بیات؛ منصور شریفی؛ علی پژهان؛ علی بقایی سرابی؛ فریبا شایگان


ملاحظاتی در نقد گذار دوم جمعیت‌شناختی با نگاه به ایران

دوره 14، شماره 27، تیر 1398، صفحه 85-113

10.22034/jpai.2020.43640

محمد حسین نجاتیان؛ منصور شریفی؛ محسن ابراهیم پور؛ حبیب الله زنجانی؛ علی بقایی سرابی


مرگ ناشی از سوانح و حوادث در ایران و نقش اثرگذار آن بر آینده جمعیت

دوره 14، شماره 27، تیر 1398، صفحه 185-216

10.22034/jpai.2020.43643

الهام فتحی؛ محسن ابراهیم پور؛ منصور شریفی؛ شهلا کاظمی پور


علل عمده مرگ‌ومیر ایران در سال 1395 با استفاده از جداول عمر چند کاهشی

دوره 13، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 155-185

الهام فتحی؛ منصور شریفی؛ محسن ابراهیم پور؛ حبیب اله زنجانی