نویسنده = محمدجلال عباسی شوازی
آگاهی، عقلانیت و ساختار نگرش در رژیم‌های باروری: رویکردی شناختی به فرزندآوری

دوره 17، شماره 34، اسفند 1401، صفحه 39-72

10.22034/jpai.2023.542972.1206

حسین محمودیان؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ حمیدرضا حاجی هاشمی


چالش‌های اجرای سیاست‌های تشویقی فرزندآوری: مطالعه‌ای کیفی در شهر اصفهان

دوره 16، شماره 32، مهر 1400، صفحه 79-112

10.22034/jpai.2022.559285.1242

فریده شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ حسن عینی زیناب؛ علی روحانی؛ محمدجلال عباسی شوازی


تحصیلات، توسعه و مهاجرت‌های داخلی در ایران

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 193-215

10.22034/jpai.2021.128570.1152

رسول صادقی؛ نصیبه اسمعیلی؛ محمدجلال عباسی شوازی


سیر تکاملی جمعیت‌شناسی از ابتدا تا ظهور مدل‌سازی عامل محور

دوره 15، شماره 30، مهر 1399، صفحه 7-40

10.22034/jpai.2021.521779.1173

محمدجلال عباسی شوازی؛ نصیبه اسمعیلی


تحلیل فضایی اثرات بیکاری و بیکاری تحصیل-کردگان بر جغرافیای سیاسی ایران

دوره 15، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 151-178

10.22034/jpai.2020.243922

یاشار ذکـی؛ سیدعباس احمدی؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ زهرا ادیب نیا


امنیت اقتصادی- اجتماعی و قصد باروری در شهر تهران

دوره 15، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 211-238

10.22034/jpai.2020.243924

محمدجلال عباسی شوازی؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ میمنت حسینی چاووشی


تأثیر متغیر‌های جمعیتی بر برآورد مصارف آب کشاورزی در ایران (بازه زمانی 1386 تا 1393)

دوره 14، شماره 28، آذر 1398، صفحه 171-204

10.22034/jpai.2019.239442

زهرا سلطانی؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ علی باقری؛ مجید کوششی


تأثیر جهت‌گیری‌های ارزشی - نگرشی بر ایده‌آل‌های فرزندآوری در ایران

دوره 13، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 37-66

محمدجلال عباسی شوازی؛ حسین محمودیان؛ رسول صادقی؛ زهرا قربانی


نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 1395-1370)

دوره 13، شماره 25، تیر 1397، صفحه 33-66

سعیده شهبازین؛ عباس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی


تحلیل گفتمان سیاست‌های رسانه‌ای شده افزایش جمعیت: ارائه یک راهبرد ترویجی

دوره 13، شماره 25، تیر 1397، صفحه 133-164

سیده زهرا اجاق؛ محمدجلال عباسی شوازی


بررسی تحولات جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 7-41

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ عادل آذر؛ محمدجلال عباسی شوازی


سهم ارزش ازدواج بر وضعیت ازدواج زنان 34-20 ساله شهر تهران

دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 135-169

محمدجلال عباسی شوازی؛ مرجان رشوند


ماندن یا مهاجرت دوباره مهاجران بازگشته افغانستانی از ایران به کشورشان و عوامل تعیین‌کنندۀ آن

دوره 11، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 10-41

محمدجلال عباسی شوازی؛ رسول صادقی؛ عبدالله محمدی


تحلیل تفاوت‌های باروری زنان مهاجر عراقی با همتایان ایرانی

دوره 11، شماره 21، تیر 1395، صفحه 119-148

رسول صادقی؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ پونه شهریاری


ناامنی اقتصادی و باروری: مطالعه موردی زنان دارای همسر شهرستان سنندج

دوره 9، شماره 17، تیر 1393، صفحه 37-76

محمدجلال عباسی شوازی؛ سعید خانی