نویسنده = محمد امین کنعانی
سرمایه فرهنگی و باروری: مطالعه‌ای در میان زنان ازدواج‌کرده 49-15 ساله شهر رشت

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 159-191

10.22034/jpai.2022.547323.1216

طوبی براتی؛ محمد امین کنعانی؛ حمید عبادالهی چنذانق


جامعه در مخاطره و فرزندآوری: مطالعه‌ای در شهر رشت

دوره 11، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 102-136

مهدی حمیدی فر؛ محمد امین کنعانی؛ حمید عبادالهی چنذانق