نویسنده = علی یار احمدی
تعداد مقالات: 1
1. اثر زمان‌بندی موالید و سطح تعدیل‌شده باروری در ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 143-163

محمدرضا برومندزاده؛ علی یار احمدی