دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-224 
5. تحلیل کیفی کُنش فرزندآوری زوج‌های عرب شهر اهواز

صفحه 141-169

حاتم حسینی؛ سلیمان پاک سرشت؛ مهدی رضائی؛ مریم مهرگانفر


6. الگوها و تعیین‌کننده‌های ترجیح جنسیتی در شهرستان نکا، استان مازندران

صفحه 171-197

یعقوب فروتن؛ سیدمحسن سعیدی مدنی؛ عباس عسکری ندوشن؛ ربابه اشکاران