تعداد مقالات: 123

76. تاثیر تحولات جمعیتی و ارزش افزوده کشاورزی بر شدت انرژی در بخش کشاورزی ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 187-211

نوید کارگر ده بیدی؛ سیما شافعی؛ محمد حسن طرازکار؛ محمد بخشوده


77. تأثیر مشخصه‌های جمعیّتی و اقتصادی-اجتماعی خانوار بر میزان باروری زنان در ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 188-211

یونس گلی؛ سراج الدین محمودیانی؛ سهراب دل انگیزان


78. تحولات الگوی مرگ‌ومیر در ایران با تاکید بر جمعیت سنین نیروی-کار در دهه اخیر

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 190-210

محمد ساسانی پور؛ مصیب محبی میمندی؛ سعیده شهبازین


79. تأثیر متغیرهای جمعیتی بر اندازه دولت در ایران طی سال‌های 1391-1358

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 193-214

محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گل‌خندان


80. مشخصه‌های سنی جمعیت و مخارج اجتماعی دولت

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 193-219

رضا کیهانی حکمت؛ غلامعلی حاجی؛ سید عباس نجفی‌زاده؛ نادر مهرگان


81. بررسی عوامل تعیین‌کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 199-224

زهرا شمس قهفرخی؛ فریده خلج آبادی فراهانی؛ حسن سرایی


82. ثبات خانوادگی و تداوم زندگی زناشویی: مطالعه‌ای کیفی در شهر شیراز

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 207-244

نجمه بخشی زنجیرانی؛ ملیحه علی مندگاری


83. تحلیل چند سطحی عوامل مؤثر بر معلولیت در ایران

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 213-237

مهری شمس قهفرخی


85. بررسی عوامل جمعیت‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر احتمال طلاق در ایران در سال 1395

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-43

10.22034/jpai.2019.239437

فریبا بنی هاشمی؛ ملیحه علی مندگاری؛ شهلا کاظمی پور؛ محمد غلامی‌فشارکی


86. شبیه‌سازی ریزداده‌های جمعیت نیروی کار در ایران با استفاده از روش همگذاشتی

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-31

10.22034/jpai.2020.243911

اشکان شباک؛ حامد لروند؛ علی رحیمی


87. مروری بر سیر تکاملی جمعیت‌شناسی از ابتدا تا ظهور مدل‌سازی عامل محور

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-40

10.22034/jpai.2021.521779.1173

محمدجلال عباسی شوازی؛ نصیبه اسمعیلی


88. سطوح و روندهای طول دوره کاری و عوامل مؤثر بر آن در ایران

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-57

10.22034/jpai.2020.43638

لیلی نیاکان؛ مجید کوششی؛ ویدا ورهرامی


89. مطالعه تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در بین سالمندان ساکن منازل و آسایشگاه‌های شهر تهران

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-60

10.22034/jpai.2020.243917

زینب کاوه فیروز؛ فاطمه جواهری؛ محمدرضا نبی زاده


90. کووید-19 و بازبینی گذارهای جمعیت‌شناختی: عصر اپیدمی‌های عفونی- انگلی نوپدید؟

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 41-74

10.22034/jpai.2021.131572.1156

محمد ساسانی پور؛ مصیب محبی میمندی


93. تأثیر آلودگی هوا بر اختلال در سلامتی شهر اهواز در سال 1395

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 61-94

10.22034/jpai.2020.243918

محمد میرزایی؛ رسول صادقی؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ حبیب الله صادقی


94. ساختار فضایی مهاجرت‌های بین‌استانی در ایران: کاربرد مدل‌های لگاریتم خطی

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-111

10.22034/jpai.2019.239439

لیلا زندی؛ رسول صادقی؛ عباس عسکری ندوشن


95. برآورد پوشش ثبت مرگ و ساخت جدول عمر مستقیم برای استان‌های ایران در دوره‌ی 1395 ـ 1390

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 75-105

10.22034/jpai.2021.529530.1183

حاتم حسینی؛ محمد ترکاشوند؛ عاطفه عزیزی شاکر


96. ملاحظاتی در نقد گذار دوم جمعیت‌شناختی با نگاه به ایران

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-113

10.22034/jpai.2020.43640

محمد حسین نجاتیان؛ منصور شریفی؛ محسن ابراهیم پور؛ حبیب الله زنجانی؛ علی بقایی سرابی


98. مطالعۀ تطبیقی سبک زندگی سلامت محور سالمندان ترک و کرد در شهر ارومیه

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-133

10.22034/jpai.2021.528866.1181

سجاد مقدم زاده؛ حسین محمودیان


100. تبیین دوام ازدواج منجر به طلاق در ایران

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-153

10.22034/jpai.2020.43641

حاتم حسینی؛ رضا تیموری ارشد