تعداد مقالات: 123

52. مسأله‌مندی زمان در دوران بازنشستگی:کاوشی کیفی از مسأله فراغت در میان مردان بازنشسته شهر تبریز

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-153

عباس عسکری ندوشن؛ علی روحانی؛ محدثه عابدی دیزناب


53. اثر سالخوردگی جمعیت بر تقاضای مصرف در نقاط شهری ایران: دوره 1375 تا 1391

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 120-145

سعداله دارابی؛ محمد میرزایی؛ حسین راغفر


54. بررسی رابطه دینداری و قصد باروری در شهر تهران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 128-163

فاطمه مدیری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد


55. تحلیل گفتمان سیاست‌های رسانه‌ای شده افزایش جمعیت: ارائه یک راهبرد ترویجی

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-164

سیده زهرا اجاق؛ محمدجلال عباسی شوازی


56. سهم ارزش ازدواج بر وضعیت ازدواج زنان 34-20 ساله شهر تهران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-169

محمدجلال عباسی شوازی؛ مرجان رشوند


57. سالخوردگی جمعیت و تاثیر آن بر روی رشد اقتصادی با استفاده از حساب‌های استانی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 138-155

تهمینه اشکورجیری؛ محمد صادق علی پور؛ الهام غلامی


58. تحلیل کیفی کُنش فرزندآوری زوج‌های عرب شهر اهواز

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-169

حاتم حسینی؛ سلیمان پاک سرشت؛ مهدی رضائی؛ مریم مهرگانفر


59. بررسی تأثیر انطباق فرد-محیط بر ماندگاری جمعیت مهاجر در منطقه صنعتی پارس جنوبی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 142-179

رسول صادقی؛ رضا نوبخت؛ محمود قاضی طباطبایی؛ حسین محمودیان


61. تعیین کننده های سرمایه ای سبک زندگی سلامت محور سالمندان تهرانی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-138

بیژن زارع؛ زینب کاوه فیروز؛ محمد رسول سلطانی


62. روایت زنان سالمند از زندگی در دنیای مدرن

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 123-140

سهیلا صادقی فسایی؛ عاطفه خادمی


63. اثر زمان‌بندی موالید و سطح تعدیل‌شده باروری در ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 143-163

محمدرضا برومندزاده؛ علی یار احمدی


65. علل عمده مرگ‌ومیر ایران در سال 1395 با استفاده از جداول عمر چند کاهشی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-185

الهام فتحی؛ منصور شریفی؛ محسن ابراهیم پور؛ حبیب اله زنجانی


66. مطالعه کیفی راهبردهای مقابله‌ای سالمندان در مواجهه با تغییرات زیستی، روانی و اجتماعی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 156-188

جعفر کردزنگنه؛ شهلا سهرابی صمیره؛ محمد اردشیری


67. تعیین‌کننده‌های بلافصل نیات باروری در شهر تهران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 164-186

امیر عرفانی؛ جواد شجاعی


68. وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی: مطالعه‌ای کیفی در شهر شیراز

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 165-192

ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی؛ سمانه اشرف گنجویی


69. الگوها و تعیین‌کننده‌های ترجیح جنسیتی در شهرستان نکا، استان مازندران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 171-197

یعقوب فروتن؛ سیدمحسن سعیدی مدنی؛ عباس عسکری ندوشن؛ ربابه اشکاران


70. بررسی چند متغیره تغییرات دوره‌ای باروری دهه‌های 1370 و 1380 در ایران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-205

زهرا سلطانی؛ حسن عینی زیناب؛ محمد اسلامی؛ محمداسماعیل مطلق


71. تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای آسیایی با شاخص توسعه انسانی متفاوت طی سال‌های (2014-2000)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 173-192

فاطمه کرم پور؛ علی دهقانی؛ محسن زاینده‌رودی


72. مقایسه سبک زندگی سلامت‌محور زنان شاغل و غیرشاغل شهر شیراز با تاکید بر متغیرهای جمعیتی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 181-211

زینب کاوه فیروز؛ اعظم صارم؛ نورالدین فراش


73. مدرنیزاسیون، خانواده و تجربه گذار جمعیت شناختی در کردستان

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 139-167

مهدی رضائی؛ لطیف پرتوی؛ احمد محمدپور


74. کیفیت زندگی سالمندان ساکن در مناطق حاشیه ای شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 141-156

مسعود الماسی؛ زینب احسانی


75. بررسی تعارض کار-خانواده و رابطه آن با رفتار باروری ( مطالعه ای در بین زنان شاغل در اداره آموزش و پرورش شهر یزد)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 165-193

حجیه بی بی رازقی نصر آباد؛ ملیحه علی مندگاری؛ علی محمدی ور ندوشن