تعداد مقالات: 83
26. تفاوت ها و ترجیحات نسلی در فرزندآوری (نظرها و نگرش ها) : مطالعه موردی شهر ساری

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-78

محسن ابراهیم پور؛ صفیه عبادی


27. زمان وقوع تولد اولین فرزند و تعیین‌کننده‌های آن در استان سمنان با استفاده از مدل پارامتری بقا

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-87

مهسا سعادتی؛ آرزو باقری؛ حجیه بی‌بی رازقی‌نصرآباد


28. بازاندیشی در معنای فرزند و دلالتهای آن در زندگی: رهیافت کیفی در زنان متاهل بی‌فرزند ساکن شهر تهران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-106

فریده خلج‌آبادی فراهانی؛ فاطمه کیانی علی‌آبادی


29. اثر تحصیلات عالی زنان روستایی بر اشتغال در نقاط روستایی ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-88

محمدصادق علیپور


31. اشتغال زنان و روند باروری و رشد جمعیت در ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 72-94

وحید مهربانی


32. الگوها و تعیین کننده‌های تمایلات فرزندآوری در ایران

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1395، صفحه 72-101

یعقوب فروتن؛ فرشاد کرمی


33. بررسی مضیقه‌ ازدواج در ایران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 74-94

فاطمه ترابی؛ مسعود کوچانی اصفهانی؛ محمد شکفته گوهری


34. معرفی و کاربرد مدل کارت برای طبقه‌بندی تعداد فرزندان ایده‌آل زنان 15-49 ساله استان سمنان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-111

آرزو باقری؛ مهسا سعادتی؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد


35. تفاوت‌های قومی در تقاضا برای روش‌های دائمی و طولانی اثر پیشگیری از حاملگی در شهر ارومیه

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-117

ساناز نصری؛ حاتم حسینی؛ امیر عرفانی


36. آزمون مدل نظری-مفهومی هم‌افزایی عقلانیت اقتصادی و اجتماعی در کنش فرزندآوری پایین

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 84-117

عادل عبدالهی؛ محمود قاضی طباطبایی


37. صاحب خانه شدن در ایران: تحلیلی بر رابطه ویژگی های سرپرست خانوار و مالکیت مسکن

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-95

عباس عسکری ندوشن؛ حمیدرضا حاجی هاشمی


38. برآورد ارزش اقتصادی کار بدون مزد خانگی سالمندان در ایران و سهم آن از تولید ناخالص داخلی (GDP)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-96

محمود قاضی طباطبایی؛ محمود مسکوب؛ نادر مهری


39. شبیه سازی جمعیتی کوچک ناحیه ها در سال پایه

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-107

محمدتقی معطی؛ حمیدرضا نواب پور


41. بررسی تحولات امید زندگی مجردی در ایران با استفاده از جداول خالص زناشویی: دوره 1385 تا 1390

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 96-119

حجیه‌ بی‌بی رازقی نصرآباد؛ علی رحیمی


42. برابری و عدالت جنسیتی و رفتارهای باروری در شهر اصفهان

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 96-127

مهری شمس قهفرخی


43. جامعه در مخاطره و فرزندآوری: مطالعه‌ای در شهر رشت

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1395، صفحه 102-136

مهدی حمیدی فر؛ محمد امین کنعانی؛ حمید عبادالهی چنذانق


44. تعیین‌کننده‌های بُعد خانوار در شهرستان‌های ایران در سال 1390

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-132

فاطمه ترابی؛ محمد میرزایی؛ محمد حدّادی


45. نقش تغییرات سن و علت مرگ در افزایش امید زندگی در ایران در دهه اخیر

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 109-134

محمد ساسانی پور؛ مجید کوششی؛ عباس عسکری ندوشن؛ اردشیر خسروی


47. تأثیر میزان زاد و ولد بررشد اقتصادی ایران با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 118-141

امیرعلی فرهنگ؛ صابر خداوردیزاده


48. تحلیل تفاوت‌های باروری زنان مهاجر عراقی با همتایان ایرانی

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-148

رسول صادقی؛ محمدجلال عباسی‌شوازی؛ پونه شهریاری


49. بررسی و تبیین جمعیت شناختی نابرابری های مرگ و میر زنان در مناطق شهری و روستایی ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-116

شفیعه قدرتی؛ محمد میرزایی؛ علی قاسمی اردهائی