کلیدواژه‌ها = تحلیل بقای پارامتری
تعداد مقالات: 1
1. زمان وقوع تولد اولین فرزند و تعیین‌کننده‌های آن در استان سمنان با استفاده از مدل پارامتری بقا

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-87

مهسا سعادتی؛ آرزو باقری؛ حجیه بی‌بی رازقی‌نصرآباد