کلیدواژه‌ها = شاخص میزان فراهمی زوج
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مضیقه‌ ازدواج در ایران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 74-94

فاطمه ترابی؛ مسعود کوچانی اصفهانی؛ محمد شکفته گوهری