کلیدواژه‌ها = تمایلات فرزندآوری
الگوها و تعیین کننده‌های تمایلات فرزندآوری در ایران

دوره 11، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 72-101

یعقوب فروتن؛ فرشاد کرمی


الگوها و تعیین‌کننده‌های ترجیح جنسیتی در شهرستان نکا، استان مازندران

دوره 9، شماره 17، تیر 1393، صفحه 171-197

یعقوب فروتن؛ سیدمحسن سعیدی مدنی؛ عباس عسکری ندوشن؛ ربابه اشکاران