کلیدواژه‌ها = ترجیح جنسیتی
ترجیح جنسی و نقش نگرشهای جنسیتی در شکل گیری آن

دوره 11، شماره 21، تیر 1395، صفحه 9-41

فاطمه مدیری؛ علی رحیمی


الگوها و تعیین‌کننده‌های ترجیح جنسیتی در شهرستان نکا، استان مازندران

دوره 9، شماره 17، تیر 1393، صفحه 171-197

یعقوب فروتن؛ سیدمحسن سعیدی مدنی؛ عباس عسکری ندوشن؛ ربابه اشکاران