کلیدواژه‌ها = سالمندی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه کیفی راهبردهای مقابله‌ای سالمندان در مواجهه با تغییرات زیستی، روانی و اجتماعی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 156-188

جعفر کردزنگنه؛ شهلا سهرابی صمیره؛ محمد اردشیری


3. تعیین کننده های سرمایه ای سبک زندگی سلامت محور سالمندان تهرانی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-138

بیژن زارع؛ زینب کاوه فیروز؛ محمد رسول سلطانی