کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی عامل‌محور
تعداد مقالات: 1
1. سیر تکاملی جمعیت‌شناسی از ابتدا تا ظهور مدل‌سازی عامل محور

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-40

10.22034/jpai.2021.521779.1173

محمدجلال عباسی شوازی؛ نصیبه اسمعیلی