کلیدواژه‌ها = فرزندآوری
تعداد مقالات: 3
1. آزمون مدل نظری-مفهومی هم‌افزایی عقلانیت اقتصادی و اجتماعی در کنش فرزندآوری پایین

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 84-117

عادل عبدالهی؛ محمود قاضی طباطبایی


2. جامعه در مخاطره و فرزندآوری: مطالعه‌ای در شهر رشت

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 102-136

مهدی حمیدی فر؛ محمد امین کنعانی؛ حمید عبادالهی چنذانق


3. نقش فردگرایی در قصد باروری زنان در شرف ازدواج (مطالعه شهرستان نیشابور)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-54

زهرا شاه آبادی؛ حسن سرایی؛ فریده خلج آبادی فراهانی