کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 1
1. رابطه اندازه جمعیت و تحصیلات با نوآوری

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-61

فرخ مصطفوی