کلیدواژه‌ها = سیستان و بلوچستان
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل ارتقاء سلامت پندر در ارزیابی کیفیت زندگی زنان سنین باروری شهرهای استان سیستان و بلوچستان

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 135-165

10.22034/jpai.2021.524970.1177

معصومه بیات؛ منصور شریفی؛ علی پژهان؛ علی بقایی سرابی؛ فریبا شایگان