کلیدواژه‌ها = مطالعه کیفی
تعداد مقالات: 2
1. بازاندیشی در معنای فرزند و دلالتهای آن در زندگی: رهیافت کیفی در زنان متاهل بی‌فرزند ساکن شهر تهران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-106

فریده خلج‌آبادی فراهانی؛ فاطمه کیانی علی‌آبادی


2. ثبات خانوادگی و تداوم زندگی زناشویی: مطالعه‌ای کیفی در شهر شیراز

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 207-244

نجمه بخشی زنجیرانی؛ ملیحه علی مندگاری